FI

Nätet till hjälp vid beteendestörningar hos barn

19.4.2010

I Finland öppnas en nättjänst för familjer med fyra år gamla barn. Syftet är att erbjuda föräldrarna möjligheter att utveckla sina pedagogiska kunskaper och hantera beteendestörningar hos barnen.

Det är fråga om ett barnpsykiatriskt forskningsprojekt som leds av professor Andre Sourander vid Åbo universitet. Forskargruppen förbereder en provanvändning av ett vårdprogram för familjer med barn som tillhör riskgruppen. Programmet har utvecklats av ett kanadensiskt universitet och kommer att provanvändas i Egentliga Finland. Kraftfamiljer – förebyggande vårdprogram för beteendestörningar i tidig barndom (SFFC) ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS).

Projektet vill besvara bland annat följande frågor: Kan en familjecentrerad träning via nätet förebygga beteendestörningar i tidig barndom och de problem som de orsakar senare i livet? Kunde ett nätbaserat, av både tid och rum oberoende vård- och kamratstödsprogram vara ett lämpligt sätt att närma sig föräldrar som har barn med beteendestörningar och därför ständigt brottas med tids- och energibrist? Hur platsar ett nätbaserat stöd i det finländska hälsovårdssystemet?

De familjer som anlitar tjänsten genomför i sin egen vardag ett tio veckors vård- och övningsprogram. Framstegen utvärderas varje vecka i telefonsamtal med familjens personliga tränare. Dessutom kan de medverkande föräldrarna stödja varandra och utbyta erfarenheter av programmet. Anonym nätvård kan sänka tröskeln för deltagandet i vården och minska rädslan för att stämplas som en problemfamilj.

Tidigt ingripande är viktigt, eftersom vården av beteendestörningar i barndomen är både kostsam och svår. Problemen förebådar både psykiska komplikationer, funktionsstörningar och beroendeproblem i vuxen ålder. Dessutom vet vi att beteendestörningar hos barnen ökar föräldrarnas risk att insjukna i depression.

Undersökningen är ett samarbetsprojekt mellan Åbo universitet och de städer i Egentliga Finland som medverkar, och den leds av professorn i barnpsykiatri Andre Sourander. Vårdprogrammet har utvecklats av professor Patrick McGrath vid Dalhousie universitet i Kanada.

För ytterligare information, kontakta:
• professor Andre Sourander, andre.sourander@utu.fi, tfn 02-333 7668
• specialforskare Katja Lampi, katja.lampi@utu.fi, tfn 02-333 7647
• specialplanerare Jukka Huttunen, jukka.huttunen@utu.fi, tfn 02-333 7643
• specialplanerare Terja Ristkari, terja.ristkari@utu.fi, tfn 02-333 7398

 

Alla projekten på finska och på engelska

 


Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Leena Vähäkylä
Tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »