FI EN

Hjärnforskare, akademiprofessor Riitta Hari blir akademiker

26.11.2010

Idag, fredagen den 26 november 2010, läggs för republikens president fram ett förslag om att utnämna akademiprofessor Riitta Hari (Aalto-universitetet) till akademiker inom vetenskap. Presidenten överräcker utnämningsbrevet till den nya akademikern på måndagen, den 29 november 2010.

Riitta Hari är en internationellt renommerad hjärnforskare och expert inom neurovetenskap. Hon har spelat en avgörande roll i utvecklingen av nya metoder och tillämpningar på hjärnavbildningens område. 

För närvarande fokuserar Hari på forskning i vad som sker i hjärnan då vi står i växelverkan med andra – och åter en gång går hon i bräschen. Hari leder hjärnforskningsenheten vid Aalto-universitetets lågtemperaturlaboratorium. Hari och hennes forskargrupp är framför allt kända för sina insatser i den långsiktiga utvecklingen av magnetoencefalografin (MEG) och dess tillämpningar. Med hjälp av MEG, som mäter svaga magnetfält i samband med hjärnaktivitet, får vi information om hjärnfunktionerna med millisekunders noggrannhet. Resultaten utnyttjas förutom i grundforskningen också i diagnostiken och observationen av neurologiska sjukdomar.

Året var 1982 då Hari började jobba vid lågtemperaturlaboratoriet, på inbjudan av laboratoriets ledare, professor Olli V. Lounasmaa. Lounasmaa själv tilldelades hederstiteln akademiker inom vetenskap år 1997. Hari blev medicine och kirurgie doktor vid Helsingfors universitet år 1980. Redan i slutskedet av sin doktorsavhandling inledde hon samarbete med forskare vid Tekniska högskolan som forskade i magnetokardiografi. Hon började forska i hjärnan med hjälp av den enkanaliga mätapparat som biträdande professor Toivo Katilas grupp hade tagit fram.

Samarbetet i lågtemperaturlaboratoriet löpte utmärkt: Hari bedrev hjärnforskning och Lounasmaa ledde utvecklingen av den nya generationens mätapparater. ”Till en början var forskningen mycket MEG-centrerad, eftersom vi inte hade några andra metoder”, berättar Hari. ”Därför breddade vi vårt forskningsfält så att vi småningom hade en riktigt god helhetsuppfattning om hjärnfunktionerna.”

”I och med metodernas hisnande utveckling är dagens hjärnavbildningslaboratorier en mötesplats för både hjärnforskare och forskare i människosinnet”, berättar Hari. Enligt Hari har experimentens upplägg allt mer kommit att motsvara naturliga förhållanden, vilket har fört henne allt närmare en förståelse av det mänskliga sinnet. Som mål har hon en ”två personers neurovetenskap”, dvs. simultan undersökning av två hjärnor, vilket skulle ge information om den mänskliga interaktionens cerebrala grund.

”Våra hjärnor formas allra mest just av andra människor, och därför är det nödvändigt att avancera i den här riktningen om vi vill förstå människosinnet. För den som forskar i det mänskliga sinnet är en två personers dyad en förnuftigare enhet än en enskild individ.”

Hon beskriver sitt arbete som krävande riskforskning där man hela tiden rör sig på osäker grund; nya försöksupplägg, apparater, signalanalyser och begrepp måste hela tiden utvecklas. ”För att inte stå helt på lösan grund avancerar vi normalt på flera fronter så att en del av våra projekt är inriktade på mer traditionell forskning kring sinnesfunktioner och rörelse.”

 

Aktiv publikationsverksamhet

Haris publikationsverksamhet är omfattande och internationellt högklassig. Hon har publicerat bl.a. 285 vetenskapliga artiklar. Hon har också varit aktiv som handledare för en ny generation av forskare. Hon har handlett forskare inom en stor bredd av ämnesområden: klinisk neurofysiologi, neurologi, psykologi, psykiatri, neuropediatrik, audiologi, fysik, medicinsk fysik, neurokirurgi och radiologi.
Hari har precis inlett sin tredje femårsperiod som akademiprofessor (2010–2014). Hon leder också Spetsforskningsenheten för systemisk neurovetenskap och hjärnavbildning vid Aalto-universitetet. Finlands Akademi har beviljat enheten ca 2,7 miljoner i finansiering för åren 2006–2011. Hari har varit medlem i Förenta staternas vetenskapsakademi sedan år 2004.

Hari har belönats med många mycket prestigefyllda pris och utmärkelser både utomlands och i Finland. Av de pris Hari tilldelats kan nämnas hedersdoktors värdighet vid universitetet i Lissabon 2003, Louis-Jeantet Prize for Medicine i Schweiz 2003, Justine and Yves Sergent Prize for Cognitive Neuroscience i Kanada 2002, Advancement of European Science i Tyskland 1987, Finlands vetenskapspris 2009, hedersdoktors värdighet vid Kuopio universitet 2005 och Matti Äyräpää-priset 2001.

 

Tolv akademiker

Republikens president beviljar hederstiteln akademiker inom vetenskap till en mycket meriterad inhemsk eller utländsk vetenskapsidkare. Akademikers

titel kan samtidigt innehas av högst tolv inhemska vetenskapsidkare.
Hari ansluter sig till en välrenommerad grupp akademiker som består av Olli Lehto (matematik, utnämningsår 1975), Olavi Granö (geografi, 1980), Pekka Jauho (fysik, 1987), Erik Allardt (sociologi, 1995), Jorma K. Miettinen (radiokemi, 1995), Albert de la Chapelle (medicin, 1997), Teuvo Kohonen (fysik, 2000), Arto Salomaa (matematik, 2001), Pirjo Mäkelä (medicin, 2003), Päiviö Tommila (historia, 2004) och Anna-Leena Siikala (folkloristik, 2009).

För media: Bilder från utnämningsceremonin 29.11.2010 fås från bildbyrån Lehtikuva. Bilder av akademiker Hari finns på Akademins webbplats på www.aka.fi/fi/A/Suomen-Akatemia/Mediapalvelut/Kuvagalleria (under ”Akateemikkotilaisuus 29.11.2010”, ”Riitta Hari” och ”Akateemikko"). 

Mer information: Akademiker Riitta Hari, tfn 0400-536 440, och Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila, tfn 09-7748 8210 och 0400-736 603.

Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
fornamn.efternamn@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »