FI EN

Gemensam internationell utlysning om forskning i matematiska inversproblem (Finland, Tyskland och Kina)

Finlands Akademi, tyska DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) och kinesiska NSFC (National Natural Science Foundation of China) öppnar en gemensam utlysning med målet att främja finsk-tysk-kinesiskt forskningssamarbete inom forskning i matematiska inversproblem. Målet är också att stödja högklassiga forskningsprojekt och långsiktigt, systematiskt forskningssamarbete samt att bygga upp och stärka forskningsnätverk mellan Finland, Tyskland och Kina.

Utlysningskungörelsen publiceras och utlysningen öppnas den 10 maj 2010. Ansökningstiden går ut den 15 juni 2010 kl. 16.15.

Utlysningen omfattar olika matematiska, statistiska och fysikaliska forskningsgrepp på inversproblem och illa ställda problem. Mer detaljerade uppgifter finns i utlysningskungörelsen. Finansiering kan sökas av bilaterala och multilaterala forskningsprojekt som alltså består av forskare eller forskargrupper från minst två av de länder som deltar i utlysningen. Ansökan ska innehålla en gemensam forskningsplan av den finländska forskargruppen och den tyska/kinesiska forskargruppen. Parterna söker finansiering för sina egna delprojekt hos sina respektive nationella finansiärer, enligt finansiärernas egna anvisningar.

Akademins finansiering är avsedd för att avlöna forskare, främja forskarmobiliteten, anskaffa materiel och utrustning och täcka övriga utgifter (t.ex. anordnande av workshopar och seminarier) samt för omkostnadsandelen.

Forskningsprojekten beviljas finansiering för högst tre år.
 
Ansökningsförfarande

Den finländska parten lämnar in sin ansökan jämte bilagor elektroniskt till Finlands Akademi enligt de allmänna ansökningsanvisningarna. Ansökningstiden går ut den 15 juni 2010 kl. 16.15. Ansökningstiden är bindande.

Ansökan görs på adressen www.aka.fi/svenska > För forskare > Logga in på e-tjänsten. Logga in, välj Ny ansökan > Forskning i matematiska inversproblem.

Den tyska parten lämnar in sin ansökan till DFG enligt DFG:s anvisningar och den kinesiska parten på motsvarande sätt till NSFC enligt NSFC:s anvisningar.

Mer information

Finlands Akademis kommunikation
webbinformatör Vesa Varpula
tfn (09) 7748 8458
vesa.varpula[at]aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »