FI EN

Förskjuts makten över arbetspensionerna till politikerna?

10.9.2010
 
Tvisten om pensionsåldersgränserna har visat att makten i pensionsfrågor står inför stora förändringar. ”Bråket om höjningen av pensionsåldern stärker misstankarna om att arbetsgivarnas och arbetstagarnas representanter inte längre lyckas nå enighet om pensionspolitiken. I en sådan situation växer regeringens och riksdagens makt”, säger Jukka Lassila, ledare för ett forskningsprojekt som studerat relationerna mellan pensionssystemet och makten. Projektet ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Makten i Finland.

Enligt Lassila gynnas en långsiktig pensionspolitik inte nödvändigtvis av att makten förskjuts från organisationerna till politikerna, och reglerna för de inkomstrelaterade pensionerna borde inte få fluktuera efter politiska konjunkturer.

”Om det förändrade samarbetet mellan organisationerna leder till att arbetspensionssystemet i framtiden är oförmöget att fatta nödvändiga beslut kan situationen bli läglig för en maktförskjutning. I framtiden kan arbets- och folkpensionssystemen rentav förvandlas till ett enda pensionssystem som riksdagen beslutar om.”

I projektet, som avslutas i år, har man analyserat pensionssystemen förutom i Finland också i andra europeiska länder och Kanada. De lagstadgade förvärvspensionernas ekonomiska stabilitet är enligt forskarna bäst skött i Kanada och Sverige. Där har det pensionspolitiska beslutsfattandet begränsats med hjälp av automatiska anpassningsmekanismer. ”Nya beslut behövs endast i exceptionella situationer. Det här någonting vi kunde lära oss av också i Finland. I Kanada har man dessutom hindrat politikerna från att delta i pensionsfondernas placeringsbeslut”, berättar Lassila.

Forskningsprojektet Pensionssystemet och makten fokuserar särskilt på den privata sektorns arbetspensionssystem. Makten granskas ur ekonomiskt, juridiskt, socialpolitiskt och politiskt perspektiv. Syftet är att klargöra vem som har makt i pensionssystemet och på vilka grunder. Föremål för forskningen är såväl pensionspolitiken som pensionsfonderna och deras placeringspolitik.

Enligt Lassila är det finländska pensionssystemet ett intressant objekt för maktforskning. ”Arbetsmarknadsorganisationerna beslutar om pensionspolitiken, privata bolag administrerar de lagstadgade pensionsmedlen och penningbeloppen är stora.”


Mer information:
Forskningsprojektets ledare, forskningsrådgivare Jukka Lassila, Etla, tfn 09-6099 022, 050-565 0406, e-post jukka.lassila(at)etla.fi

Om forskningsprogrammet Makten i Finland:
Programchef Petteri Pietikäinen, Finlands Akademi, tfn 0400-362 808, e-post petteri.pietikainen(at)aka.fi

www.aka.fi/sv/A/Vetenskap-i-samhallet/Forskningsprogram/Pagaende > Makt-i-Finland

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
e-post riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »