FI EN

Förekomsten av celiaki i Finland har fördubblats

01.03.2010

Förekomsten av celiaki bland befolkningen har fördubblats under de senaste tjugo åren. I början av 1980-talet hade ungefär en procent av den vuxna befolkningen i Finland celiaki, medan siffran nu på 2000-talet redan står på två procent.

”Vi har sett en liknande utveckling redan tidigare när det gäller allergier och olika autoimmunsjukdomar. Screeningundersökningar visar att celiaki i Finland förekommer hos 1,5 procent av barnen och hela 2,7 procent av åldringarna, sjukdomsfrekvensen ökar nämligen med åldern”, säger professor Markku Mäki.

Mäki har grundat en forskningsgrupp för celiaki som har rönt internationell uppskattning, och utvecklat screeningtest och snabbtest för att upptäcka celiaki. Mäki är ledare för ett forskningsprojekt inom Finlands Akademis forskningsprogram Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA).

Enligt Mäki är celiaki oftast symptomfri och människor vet inte om att de har celiaki, då symptomen kan vara mycket lindriga eller också otypiska. Tre av fyra personer med celiaki har inte fått någon diagnos och därmed är de också utan adekvat behandling.

Bättre diagnosmetoder behövs för celiaki

Mäkis forskningsgrupp har kommit till slutsatsen att sjukdomens diagnostiska kriterier måste förnyas eftersom begynnande celiaki som redan kräver vård inte uppfyller kriterierna. Enligt de nuvarande kriterierna grundar sig diagnosen celiaki på skador på tarmluddet och tarmen som konstateras i ett vävnadsprov från tunntarmens slemhinna. Tidiga stadier av celiaki syns dock inte i vävnadsprov.
Celiaki kan förekomma helt utan mag-tarmsymptom, men däremot uppvisa symptom som inte gäller tarmen. Allvarliga problem med att ta upp näring har blivit mycket sällsynta, och istället har celiakipatienter främst anemi som orsakas av brist på järn eller folsyra. Om man lyckas utveckla känsliga och säkra test för antikroppar så blir det möjligt att hitta patienter med tidiga stadier av celiaki som är i behov av vidare undersökningar. Just nu finns det dock inget enskilt test som på ett pålitligt sätt kan identifiera tidiga stadier av celiaki.

De som har celiaki hoppas att forskarna ska kunna komma på ett sätt att ställa diagnos utan gastroskopi. Som bäst letar forskarna efter nya och bättre markörer för celiaki, så att sjukdomen lättare kunde upptäckas.
En annan önskan från patienthåll har varit ett celiakipiller. Enligt Mäki är det möjligt att piller med enzymer som bryter ned gluten kan visa sig vara användbara i framtiden.


Mer information:
Professor Markku Mäki, Tammerfors universitet, tfn (03) 3551 8400, markku.maki@uta.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
praktikant Tea Kalska
tfn (09) 7748 8401
tea.kalska@aka.fi


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »