FI EN

Den finländska maktutövaren är en välutbildad man från Helsingforsregionen

10.9.2010

Vägen till samhällstoppen har under de senaste hundra åren varit påfallande öppen i Finland. Omsättningen inom eliten har varit stor, liksom också den sociala mobiliteten, och därför har det varit förhållandevis sällsynt att en elitställning gått i arv från generation till generation. Frågan har undersökts inom Finlands Akademis forskningsprogram Makten i Finland. Forskningsmaterialet bygger på böckerna Vem är vem (Kuka kukin on) från de senaste hundra åren.

En genomsnittlig representant för dagens finländska elit är en välutbildad finskspråkig trebarnsfar som bor i Helsingforsregionen, arbetar i expertuppgifter och motionerar på fritiden. ”I och med att elitställningen inte längre i någon nämndvärd utsträckning har varit beroende av nedärvda faktorer, såsom adelstitel, har utbildningen blivit en nyckelfaktor som öppnar dörrarna till eliten, liksom överlag i Europa”, säger äldre forskare Olli-Pekka Ruuskanen från Aalto-universitetets handelshögskola. Kvinnornas andel av eliten är låg i hela materialet, tolv procent, men har klart vuxit under de senaste åren; i det färskaste materialet är andelen redan en tredjedel.

Utbildning viktig för avancemang till betydande ställning

Vem är vem-materialet visar att hög utbildning redan för länge sedan var en förutsättning för betydande samhällspositioner. I den första generationen i materialet, de som var födda åren 1821–1878, hade över hälften avlagt högskoleexamen. Under århundradets lopp blir det dessutom allt svårare att uppnå en hög samhällelig position med obetydlig utbildning. Inom de yngre generationerna i materialet har nio av tio högskoleexamen och var tredje har fått forskarutbildning, dvs. de är antingen doktorer eller licentiater.

Forskningsprojektet Maktstrukturernas beständighet i Finland 1660–2005 valde exceptionellt att kombinera infallsvinklar från olika vetenskapliga discipliner i sin maktstudie. Med hjälp av den nyaste datatekniken skapades omfattande elektroniska personmaterial: av matriklarna i Vem är vem 1909–2003 skapades en databas med personuppgifter om 20 000 personer. Över adeln i Finland skapades en databas med personuppgifter om 30 000 personer.

”I forskningsprojektet märkte vi hur givande omfattande material som bygger på miniatyrbiografier är då man studerar enskilda individer eller grupper. Nya frågor som aktualiserats är möjligheten att analysera olika matriklar med avseende på statsförvaltningens utveckling och olika yrkesgruppers tillväxt”, berättar Olli-Pekka Ruuskanen. ”Kombineringen av olika material väckte nya intressanta historiska och ekonomiska frågor som är värda att utforska i ett senare skede.”

Mer information:
Olli-Pekka Ruuskanen, Aalto-universitetets handelshögskola, tfn 040-353 8409, e-post olli-pekka.ruuskanen@hse.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
kommunikationschef
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »