FI EN

Barnen medverkar genom att berätta hur de mår

15.4.2010

Barnen får själva medverka i en undersökning av deras välfärd genom att berätta hur de mår. Syftet med forskningsprojektet Barnen berättar hur de mår – vem lyssnar? (TelLis) är att komma så nära barnets självupplevda och återgivna välfärd som möjligt. Projektet ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS).

Undersökningen utgår från tanken att barnen upplever, erfar och finns till i världen på ett helgjutet sätt. Meningen är att ta reda på vad barnen själva berättar om sitt mående, hur de blir hörda och hur man kan främja barnens välfärd genom att utveckla praxis för barnens berättande i vardagen.

Förutom verbalt berättar barnen också genom att handla, fotografera och leka och genom särskilt insamlade berättelser. Undersökningen gäller barnens upplevda och återgivna välfärd i olika vardagliga uppväxtmiljöer: hemmet, dagiset och skolan. Barnens medverkan är en särskild etisk, innehållslig och metodologisk utmaning för projektet. Metoden främjar barnens välfärd och hjälper vuxna att förstå hur barnen själva upplever sin välfärd.

Projektet ska ge kunskap om barnens upplevda välfärd. Det understryker berättandets betydelse. Dessutom fortsätter projektet att utveckla berättarmetoderna både inom barnforskningen och som ett praktiskt redskap i barnens vardag – i hemmet, på dagiset, i skolan och även i det politiska beslutsfattandet.

Projektet genomförs av Uleåborgs och Helsingfors universitet som ett gemensamt konsortium. Forskargrupperna arbetar tillsammans för att få information om barnens välfärd och utveckla berättandet som metod. På så vis kan berättandet förändra och utveckla vardaglig praxis på ett sätt som gynnar barnens välfärd. I projektet medverkar dessutom flera samarbetspartners från olika länder.

För ytterligare information, kontakta:

• professor Leena Syrjälä, konsortiets ledare, Uleåborgs universitet, tfn 08-553 3687
• docent Eila Estola, ledare för delprojekt, Uleåborgs universitet, tfn 08-553 4211
• docent Liisa Karlsson, ledare för delprojekt, Helsingfors universitet, tfn 045-135 6713
• forskardoktor Anna-Maija Puroila, Uleåborgs universitet, tfn 08-553 4215

 

Alla projekten på finska och på engelska

Finlands Akademi, kommunikationen
Informatör Leena Vähäkylä
Tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi


 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »