FI EN

Akademin finansierar nio nya FiDiPro-professorer

8.6.2010

Finlands Akademis styrelse har beslutat att bevilja finansiering till nio nya FiDiPro-professorer (Finland Distinguished Professor) som ska anställas vid finländska universitet. Inom ramen för Akademins utlysning, som nu ordnades för tredje gången, beviljas 10,5 miljoner euro för utländska toppforskares arbete i Finland. Finansieringen beviljas i genomsnitt med en finansieringsperiod på fem år. De nya FiDiPro-professorerna kommer att arbeta vid Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Tammerfors universitet, Tammerfors tekniska universitet och Åbo universitet.

De professurer som beviljats finansiering representerar en bred skala av vetenskapsgrenar. Projekten undersöker bl.a. svampars inverkan på kulturväxter, förhållandena mellan Mellanöstern och västländerna under antiken, folksjukdomarnas uppkomstmekanismer, och hur aerosoler i atmosfären inverkar på klimatet. De finansierade FiDiPro-projekten är av mycket hög kvalitet och FiDiPro-professorerna har omfattande internationella kontakter. Kännetecknande för projekten är att de tar avstamp i ett mång- eller tvärvetenskaplig synsätt.

Till Akademins utlysning för preliminära ansökningar i oktober 2009 lämnades in 45 ansökningar, varav Akademins styrelse valde ut 28 projekt vidare till den egentliga utlysningen.

FiDiPro är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram som ger finländska universitet och forskningsinstitut möjlighet att rekrytera utländska eller utomfinländska toppforskare till Finland för en viss tid. Programmet siktar till att skapa långvarigt internationellt forskningssamarbete som stärker vetenskapligt och teknologiskt kunnande i Finland. Tekes har även lanserat finansieringsformen FiDiPro Fellow, som riktar sig till unga forskartalanger.

Hittills har sammanlagt 53 FiDiPro-professorer och 7 FiDiPro Fellow-forskare kommit till Finland genom FiDiPro-programmet. De professorer som nu valts kommer att inleda sitt arbete i Finland tidigast den 1 september 2010. Finansieringsprogrammet FiDiPro lanserades år 2006.

Lista över FiDiPro-professorerna och deras forskningsprojekt (på finska och engelska)

www.fidipro.fi

Mer information:
generaldirektör Markku Mattila, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8210, markku.mattila(at)aka.fi
ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, Finlands Akademi, tfn 09-7748 8398, hannele.kurki(at)aka.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 09-7748 8369, 040-828 1724
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »