FI EN

Akademiker Leena Peltonen-Palotie har avlidit

11.3 2010

Professor Leena Peltonen-Palotie, akademiker inom vetenskap, har avlidit till följd av en allvarlig sjukdom. Professor, med. dr Peltonen-Palotie utnämndes till akademiker inom vetenskap i oktober 2009. Leena Peltonen-Palotie var en av världens mest kända och renommerade genforskare. Hennes forskning är ett ypperligt exempel på vilka betydande möjligheter det finns att kombinera grundläggande molekylärbiologi med medicin och därigenom förbättra vår förståelse av olika sjukdomar.

Leena Peltonen-Palotie tilldelades ett antal internationella pris för sin forskning, bland andra Antoine Marfan Award, Anders Jahre Prize, det europeiska van Gysel-priset för biomedicinsk forskning och Fernströmska stiftelsens Nordiska Pris.

Under sin karriär, som sträckte sig över 37 år, ledde Leena Peltonen-Palotie forskargrupper vid universiteten i Uleåborg och Helsingfors, Folkhälsoinstitutet i Finland, University of California i Los Angeles, Broad Institute vid MIT och Harvard i Boston och vid Sanger Institute i Cambridge.

Hennes forskargrupp identifierade genförändringar i samband med bland annat hypertoni, laktosintolerans, multipel skleros, fetma och olika hjärtsjukdomar. Forskarna har också klargjort hur dessa förändringar framkallar sjukdomen. Arbetet har skapat en grund för nya diagnostiska tester och screeningar av smittbärare. Leena Peltonen-Palotie utmärkte sig också genom att aktivt delta i utbildningen av unga forskare i både Finland och Förenta staterna. Hon handledde bland annat över sjuttio doktorsavhandlingar, och bidrog därmed till att utbilda och inspirera flera nya generationer av forskare. Hon såg det dessutom som en viktig uppgift att vidarebefordra den nya kunskapen om människans genetik och sjukdomar till den stora allmänheten, och ställde gärna upp och förklarade ämnen som kunde vara både komplicerade och svåra på ett klart och tillgängligt sätt, med personligt engagemang.

Leena Peltonen-Palotie innehade åtskilliga professurer och andra viktiga uppdrag i såväl finländska som utländska forskningsorganisationer. Hon var professor vid Folkhälsoinstitutet 1991–1994 samt vid Folkhälsoinstitutet och Helsingfors universitet 1995–1998 och på nytt 2002–2003. År 1998 flyttade hon till University of California i USA, där hon var med om att grunda ett stort genforskningscenter. Nio år senare utnämndes hon till chef för programmet Människans genetik vid Europas ledande forskningsinstitut inom genomik, Sanger-Institutet (Wellcome Trust Sanger Institute) i England. Hon fortsatte sitt arbete vid Sanger-Institutet så länge hennes hälsa tillät. Förutom i England arbetade akademiker Peltonen-Palotie som forskningsdirektör vid Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) och vid Institutet för hälsa och välfärd. Därtill var hon gästprofessor vid Broad Institute i Boston i USA. Hon var medlem i Europeiska forskningsrådets (ERC) vetenskapliga råd och i det medicinska institutet vid Förenta staternas nationella vetenskapsakademi.

Leena Peltonen-Palotie hade nära band med Finlands Akademi i och med att hon var ordförande för forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi 1995–1997, akademiprofessor 2003–2007 och ledare för spetsforskningsenheten för sjukdomsgener 2000–2007. Hon var en mycket produktiv vetenskapsidkare. Som erkännande för sina insatser tilldelades hon flera hedersdoktors- och hedersprofessors titlar, samt hederstiteln akademiker.

”Hon var en förebild både för verksamma forskare och blivande vetenskapsidkare. Hon kommer länge att saknas av det finländska vetenskapssamfundet”, sade Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila.

Bildmaterial kan hämtas på www.aka.fi/svenska > Finlands Akademi > Press och media > Bildbank eller http://www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank/

Istället för blomsterhälsningar kan man hedra akademiker Leena Peltonen-Paloties minne och livsverk genom en donation till Leena Paloties minnesfond, Paulon Säätiö, Nordea, kontonummer: FI91 1562 3000 1320 29, Swift: NDEAFIHH.

Finlands Akademi, kommunikationen
Kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner@aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »