FI EN

Virusinfektioner kan bidra till att celiaki bryter ut

01.03.2010

De senaste forskningsrönen ger vid handen att det kan finnas ett samband med virusinfektioner och immunförsvaret då celiaki bryter ut. Ett projekt inom Finlands Akademis forskningsprogram Näring, livsmedel och hälsa (ELVIRA) har kommit med nya rön om celiakins ärftlighet och identifierat gener som ger ökad risk för sjukdomen. Forskningen visade att generna ifråga har ett nära samband med regleringen av immunförsvaret och uppkomsten av inflammationsreaktioner, snarare än med t.ex. nedbrytningen av gluten i matsmältningskanalen.

”En del av de gener vi har upptäckt har ett samband med människans immunförsvar mot virus. Detta är en antydan om att virusinfektioner kan ha ett samband med om sjukdomen bryter ut”, säger akademiforskaren Päivi Saavalainen, som har forskat i ärftliga riskfaktorer för celiaki.

Enligt Saavalainen är generna som ger en fallenhet för celiaki mycket utbredda bland befolkningen i stort och därmed utgör de bara en mycket liten del av förklaringen till på vilket sätt celiaki är ärftligt. Redan kunskapen om de gener som ger upphov till celiaki hjälper dock forskarna att utreda de mekanismer som ger upphov till celiaki, och skapar därmed möjligheter för att utveckla nya vårdmetoder och förebyggande vård. Detta är av största vikt, för sjukdomen är ofta nästan helt utan symptom men den kan leda till allvarliga komplikationer om den inte sköts.

Forskarna har lokaliserat riskgenerna med hjälp av patientdata och även data om hela familjer. Forskningens material utgör en del av en ytterst omfattande genomstudie om celiaki som består av tusentals celiakipatienter och kontrollgrupper från nio olika befolkningar. Arbetet kommer att publiceras i den vetenskapliga tidskriften Nature Genetics inom en nära framtid.

Forskningen om allmänna ärftliga sjukdomar har gjort stora framsteg under de senaste åren. Genforskarna står nu inför sin nästa utmaning, nämligen att utföra en närmare analys av riskfaktorerna i de gener som ger en predisposition för celiaki. Det är viktigt att utreda deras inverkan på genernas funktion och deras roll i uppkomsten av celiaki.

Celiaki är en autoimmunreaktion i tunntarmen som orsakas av tarmens intolerans mot gluten. Omkring en finländare av hundra har celiaki. Sjukdomsbilden går ut på att det gluten som finns i vete, korn och råg ger upphov till skador på tarmluddet i tunntarmen, störningar i näringsupptaget och förändringar i andra organ. Celiaki uppstår pga. en ärftlig predisposition och nästan alla som har celiaki har också de gener som spelar en central roll i sjukdomens uppkomst. Behandlingen består av helt glutenfri kost som måste hållas livet ut.


Mer information:

Akademiforskare Päivi Saavalainen, Helsingfors universitet, tfn (09) 474 25086, paivi.saavalainen@helsinki.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »