FI EN

Professor Leena Peltonen-Palotie ny akademiker inom vetenskap

29.10.2009

Professor, med. dr Leena Peltonen-Palotie har utnämnts till akademiker inom vetenskap. Republikens president Tarja Halonen överräckte utnämningsbrevet till akademikern idag 29.10.2009.

Republikens president beviljar på framställning av Finlands Akademi hederstiteln akademiker inom vetenskap till en mycket meriterad inhemsk eller utländsk vetenskapsidkare. Akademikers titel kan samtidigt innehas av högst tolv inhemska vetenskapsidkare.

Akademiker Leena Peltonen-Palotie (f. 1952) är en av världens mest kända och renommerade genforskare. Hon har bedrivit banbrytande forskning i mänskliga gener, i synnerhet sjukdomsgener. Hennes forskning är ett ypperligt exempel på vilka betydande möjligheter det finns att kombinera grundläggande molekylärbiologi med medicin och därigenom förbättra vår förståelse av olika sjukdomar. Forskningsresultaten har gett ny information om de grundläggande mekanismerna bakom ett flertal sjukdomar.

Utvecklingen inom forskningen i mänsklig genetik har varit exceptionellt snabb. Nu undersöker man inte längre bara enskilda gener, utan hela genomets betydelse för sjukdomarnas uppkomst. Informationen används i förebyggande och behandling av sjukdomar och för att utveckla nya metoder för detta. ”Jag har haft fruktansvärt god tur då jag fått vara med i just den här utvecklingsfasen, från dess allra första steg. Historiskt har jag varit på rätt plats vid rätt tid”, säger akademiker Leena Peltonen-Palotie.

I sin forskning har Peltonen-Palotie framgångsrikt använt sig av finländarnas genom och av statistiskt material om hela befolkningen. Hennes forskargrupp har identifierat genförändringar i samband med bland annat hypertoni, laktosintolerans, multipel skleros, fetma och olika hjärtsjukdomar. Forskarna har också klargjort hur dessa förändringar framkallar sjukdomen. Arbetet har skapat en grund för nya diagnostiska tester och screeningar av smittbärare.

”Det är inte bara generna som är unika, utan också de finländska dataregistren och provsamlingarna från flera decenniers tid och framför allt finländarnas oegennyttiga vilja att delta i undersökningar”, konstaterar Peltonen-Palotie.

Forskning och aktivt deltagande både nationellt och internationellt

Leena Peltonen-Palotie har innehaft åtskilliga professurer och andra viktiga uppdrag i såväl finländska som utländska forskningsorganisationer. Hon var professor vid Folkhälsoinstitutet 1991–1994 samt vid Folkhälsoinstitutet och Helsingfors universitet 1995–1998 och på nytt 2002–2003. År 1998 flyttade hon till University of California i USA, där hon var med om att grunda ett stort genforskningscenter. Nio år senare utnämndes hon till chef för programmet Människans genetik vid Europas ledande forskningsinstitut inom genomik, Sanger-institutet (Wellcome Trust, Sanger Institute) i England. Förutom i England arbetar akademiker Peltonen-Palotie idag som forskningsdirektör vid institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) och vid Institutet för hälsa och välfärd. Därtill är hon gästprofessor vid Broad Institute i Boston i USA. Hon är medlem i Europeiska forskningsrådets (ERC) vetenskapliga råd och i det medicinska institutet vid Förenta staternas nationella vetenskapsakademi.

Peltonen-Palotie var ordförande för forskningsrådet för hälsa vid Finlands Akademi 1995–1997, akademiprofessor 2003–2007 och ledare för spetsforskningsenheten för sjukdomsgener 2000–2007. Hon har varit en mycket produktiv vetenskapsidkare. Bland hennes meriter kan också nämnas utbildningen av en ny generation genforskare i både Finland och Förenta staterna. Som erkännande för sina insatser har hon dels fått många prestigefyllda vetenskapspris, dels tilldelats hedersdoktors- och hedersprofessors titlar.


Till medierna: Foton från överräckningsceremonin och av akademikern finns på Finlands Akademis webbsidor: http://www.aka.fi/sv/A/Finlands-Akademi/Press-och-media/Bildbank/.

Mer information: Akademiker Leena Peltonen-Palotie, tfn 020 610 8393 och Finlands Akademis generaldirektör Markku Mattila, tfn 09-7748 821 och 0400 736 603.

Finlands Akademi, kommunikationen
Kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 09-7748 8347, 040-729 6736
maj-lis.tanner@aka.fi
www.aka.fi, www.tietysti.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »