FI EN

Onödig blygsamhet är ingen dygd

(25.11.10)

"Det finns ännu mentala hinder i Finland som står i vägen för ett omfattande internationellt forskningssamarbete. Det är ofta vardagliga saker som är tungan på vågen då forskare avgör om de ska stanna i Finland. Sett ur de internationella forskarnas perspektiv är vi ett land med högteknologi, högklassig utbildning och exotisk natur. Vi har bara inte själva insett vårt värde", konstaterar Terhi Mölsä, verkställande direktör för Fulbright Center.

Mölsä anser att finländarna upplever sin position på världskartan som en kulturell barlast. Vi borde försöka bli av med onödig anspråkslöshet.

"Vi behöver nyheter i stil med artikeln i Newsweek. Finland erbjuder faktiskt en ypperlig miljö för forskare, vi borde dra nytta av våra starka sidor i marknadsföringen."

Fulbright Center samlar regelbundet respons från forskare som deltagit i utbytesprogrammet. Finlands fördelar är säkerhet, en fungerande infrastruktur, ren natur, ett högklassigt skolväsen, högteknologi, exotik.

Omfattande finansieringsbas från olika kontinenter

Fulbright Center är en privat expert- och serviceorganisation, vars uppgift är att främja internationell växelverkan inom högskoleutbildningen mellan Finland och USA. En av Fulbright Centers främsta uppgifter är att samla och förmedla information som hör till verksamhetsområdet för de olika kundgruppernas behov.
Fulbright Center har olika utbytes- och stipendieprogram. Det äldsta och mest välkända är ASLA-Fulbright, som infördes år 1950. Varje år beviljar Fulbright Center ungefär 90 stipendier.

"Vi har en bred finansieringsbas. Vår egen stipendiefond producerar en fjärdedel av budgeten. De privata stiftelsernas andel är tretton procent och andelen stipendier de finländska högskolorna finansierar närmar sig tio procent. Den finska och amerikanska staten står vardera för ungefär 20 procent av finansieringsandelen. USA:s bidrag kommer från utrikesdepartementet, för vilket Fulbright är det viktigaste av de akademiska utbytesprogram departementet stöder", berättar Mölsä.

Gemensam modell för hantering av det praktiska

Mölsä önskar att högskolor och vetenskapliga aktörer tillsammans med olika myndigheter och serviceproducenter skulle förenhetliga sin praxis beträffande det praktiska kring forskarutbytet. Hon tycker att högskolorna inte borde bygga infrastruktur på egen hand, utan tillsammans skapa fungerande service också för internationella forskare.

"För dem som kommer till Finland tillsammans med sin familj är det viktigt att ha tillgång till fungerande barnomsorg, ändamålsenligt boende samt hälso- och sjukvårdstjänster och att ha möjlighet att bilda ett socialt nätverk i Finland. På 1980-talet i Tammerfors undersökte jag vilka faktorer som främjar eller hindrar att utländska forskare kommer till och stannar kvar i Finland. I år uppdaterade jag den utredning jag gjorde då och märkte att många av problemen fortfarande finns kvar.
Faktorer som minskar Finlands dragningskraft är bl.a. negativa stereotypier, brist på information om Finland i rekryteringsskedet, otillräcklig finansiering jämfört med kostnadsnivån, svårigheter med att hantera byråkratin samt språkmuren, som sällan märks genast men som kan komma emot i ett senare skede och begränsa deltagandet i institutionens interna kultur och administration."

"Jag vill provocera aktörerna inom vetenskapsvärlden till att fundera över om det verkligen inte går att göra någonting åt de praktiska problemen. Om det finns sådant som inte går att förändra, kan man då inte kompensera för det, så att en forskare som kommer från utlandet ändå känner sig välkommen att stanna i Finland och kan anpassa sig här?", frågar Mölsä.

Finlands Akademi förväntas öppna diskussionen

Enligt Mölsä har Finlands Akademi en så central roll i den finländska vetenskapsvärlden, att den kan öppna diskussionen och tydligt stödja en tilltagande internationalisering. FiDiPro-professurerna är ett bra exempel på ett lyckat internationellt samarbete.

"Vi arbetar tillsammans med Finlands Akademi och samarbetet kommer säkert att bli ännu tätare då Akademin flyttar in i samma byggnad i nästa år. Vi tycker att det är viktigt att främja högskolornas internationalisering och vi ordnar till exempel studieresor. På vår nästa studieresa kommer rektorer från olika universitet att åka till USA för att samla information om finansierings- och administrationsmodeller."

De finländska och amerikanska högskolemodellerna är väldigt olika. Enligt Mölsä är det Fulbright Centers uppgift att fungera som tolk mellan de två olika kulturerna och förmedla sådana verksamhetsmodeller som visat sig fungera bra.

"En chef för internationella ärenden som var med på en av våra studieresor hade först blivit frustrerad då han istället för att mötas av ett enhetligt nationellt högskolesystem konfronterades med den amerikanska modellen med många olika system. Han såg det som en omöjlig uppgift att skapa fungerande kontakter mellan det egna universitetet och den amerikanska institutionen. Mot slutet av veckan kom chefen till mig med lysande ansikte och sa: här finns ju allt möjligt, allt är alltså möjligt. En bra sammanfattning av de möjligheter internationellt samarbete kan erbjuda Finland", säger Mölsä.

Text: Liisa Tanninen
Bild: Mauri Ratilainen

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »