FI

Goda affärsidéer och ekoeffektivitet bättre än lönesänkning för att ge Finland ett lyft

10.01.13

Nyckeln till Finlands framgång ligger i goda affärsidéer, inte i en allmän lönesänkning, säger professor Raimo Lovio: ”Kärnan i det hela är att Finlands företag även i framtiden producerar efterfrågade, nödvändiga och högklassiga produkter till rimliga kostnader. Den mest lovande och mest hållbara lösningen är att förbättra miljöeffektiviteten inom samtliga branscher.” Med finansiering av Finlands Akademi forskar Lovio kring hur man bäst kan lösa rådande och framtida ekonomiska kriser, särskilt ur den förnyade energihushållningens synvinkel.

Miljöeffektivitet syftar på ekonomisk avkastning i förhållande till miljökonsekvenser. Om man vill förbättra ett modernt företags produktivitet gäller det framför allt att förbättra ekoeffektiviteten hos produktionen, produkterna och förbrukningen. Kampen om knappa resurser blir allt hårdare, priserna stiger och klimatförändringen fortsätter. Allt detta, menar Lovio, visar klart på att de bästa och mest värdefulla lösningarna är de affärsverksamhetsmodeller och -produkter som gör att man kan effektivera den hållbara användningen av naturtillgångar och minska på utsläpp.

”Läckaget vid Talvivaaragruvan visar hur farligt det är att låta bli att utnyttja ekoeffektivitet i den hårt konkurrerade gruvindustrin. På andra sidan finner vi det oerhört framgångsrika företaget Kone, som har förbättrat konkurrenskraften hos sina hissar bl.a. genom att tredubbla deras energieffektivitet”, uppskattar Lovio.

Att förbättra miljöeffektiviteten är ett särskilt viktigt konkurrensargument för Finland också därför att det har en direkt koppling till att förbättra landets bytesbalans. En avgörande orsak till varför Finlands bytesbalans har försämrats är prisstegringen på importerade fossila bränslen. Genom att minska på förbrukningen av särskilt olja och kol kan Finland rätt snabbt få sin bytesbalans i ordning och samtidigt skapa arbetsplatser inom förnybar energi. Utvecklingen av energilösningar som bygger på trä har fortskridit så raskt att 2012 var det första året sedan 1964 då Finlands viktigaste energikälla var trä, inte olja. Enligt Lovio är det också viktigt att Finland under de kommande åren flitigt investerar i vindkraft så att vindkraftsindustrin får fler beställningar.

Det tar länge att öka konkurrenskraften med hjälp av ekoeffektivitet, men Lovio påpekar att Finland har en lång tradition på detta område. Just nu pågår tiotals finländska projekt som handlar om att bl.a. förbättra byggnaders energieffektivitet. Enligt industrins egna uppskattningar ökade de finländska företagens affärsverksamhet som tar hänsyn till miljön med 46 procent från 2008 till 2012.

Att befolkningen åldras tycker Lovio är nödvändigt, eftersom det är en följd av en långsammare befolkningstillväxt, vilket är ett mål som står högt på den globala agendan. Efter de ”stora åldersklasserna” kommer Finland åter att nå en balanserad situation efter några årtionden.

Mer information: professor Raimo Lovio, Aalto-universitetets handelshögskola, tfn 040 353 8242, raimo.lovio(at)aalto.fi.


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 029 5335 139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »