FI

Europa hamnar i periferin om inte EU blir en förbundsstat

10.01.13

Europa står inför risken att kastas ut i periferin om inte EU ändrar på sin politik. Det menar professor Risto Heiskala, som med finansiering från Finlands Akademi har forskat kring Europeiska unionens ekonomi. Heiskala anser att de stora aktörerna kommer att vara Kina, Indien och USA – i den ordningen.

OECD:s prognos tyder på att både Japans och Europas betydelse för världsekonomin kommer att halveras under de följande 50 åren. Samtidigt kommer världsekonomins centrum att förflyttas till Asien och Stillahavsområdet.

Trots detta menar Heiskala att det finns förutsättningar för att Europa kan nå en bättre ställning – i ”semiperiferin”. Det är inte den första gången vi har gått denna väg. Till exempel Nederländerna och Storbritannien var en gång världsmakter, men förlorade en stor del av sin makt efter att deras kolonier blev självständiga.

”För att Europa ska kunna förbättra sin position måste vi satsa på våra styrkor, bygga vidare på existerande nätverk och alliera oss med världsekonomins nya centrala aktörer. Ett minimikrav för detta är att Europa utvecklas mot en förbundsstatsmodell. ECB borde bli en verklig centralbank och medlemsländerna borde få en automatisk kompensationsmekanism för ekonomikriser samt en centralstyrd ekonomi- och strukturpolitik.”

Baksidan av det hela är demokratiseringen av strukturen, menar Heiskala. Under den nya modellen skulle EU-kommissionen bli en styrelse som är beroende av parlamentets stöd, vilket skulle minska på regeringskonferensens makt. Dessutom skulle situationen kräva mycket förnuftig ekonomipolitisk diplomati, till exempel sådan diplomati som bidragit till frihandelsavtalsförhandlingarna med USA.

”Sannolikheten att detta scenario inträffar är liten, eftersom populismen och därmed EU-motståndet håller på att vinna mark i alla EU-länder. Det är förargligt, eftersom det leder till att Europa marginaliseras i världssystemet och att de för mänskligheten viktiga europeiska målen inte fortskrider. Det är ett bakslag för kampen mot klimatförändring, ett bakslag för mänskliga rättigheter och ett bakslag för social jämlikhet”, uppskattar Heiskala.

Mer information: professor Risto Heiskala, Institutet för samhällsforskning vid Tammerfors universitet, tfn 040 741 7518, risto.heiskala(at)uta.fi.


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 029 533 5139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookTwitterYoutubeSlideshare
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »