FI EN

De som smartast i landet är:

Studier om svenska språket och retoriken kring djurens rättigheter vinnare i gymnasieelevernas vetenskapstävling 2011

30.03.2012

Vinnarna i Finlands Akademis vetenskapstävling Viksu 2011 har utsetts. Miro Metsämuuronen, som studerar vid gymnasiet Lappeenrannan Lyseon lukio i Villmanstrand vann första pris i den nationella kategorin med sitt fina språkvetenskapliga bidrag. Arbetet fick beröm för sin högklassiga och modiga kreativitet: det erbjuder ett nytt och fräscht perspektiv på verbböjningen i det moderna svenska allmänspråket. Laura Lamberg, som studerar vid gymnasiet Tikkurilan lukio, vann den internationella kategorin med sitt ambitiösa bidrag inom ämnet litteratur. Arbetet är övertygande och professionellt skrivet och visar prov på gedigna kunskaper. Bägge vinnarna belönades med 4 000 euro.

Gymnasisternas vetenskapstävling Viksu ordnades nu för fjortonde gången. Viksu ger unga talanger en möjlighet att pröva sina vingar i vetenskapligt arbete. Man kan delta i tävlingen med en studie i anslutning till vilket som helst av gymnasiets läroämnen.

Undervisningsminister Jukka Gustafsson och Finlands Akademis generaldirektör Heikki Mannila belönar Viksuvinnarna vid en prisutdelningsceremoni fredag den 30 mars 2012 kl. 15.00. Sammanlagt 15 elever, sex skolor och en lärare får pris. Bland vinnarna fördelas totalt 30 000 euro.

Pristagare i den nationella kategorin

1:a plats: Miro Metsämuuronen (19) från gymnasiet Lappeenrannan Lyseon lukio analyserade avljudsrelaterade vokalväxlingar i det moderna svenska allmänspråket.

2:a plats: Hanna Walsh (17) från gymnasiet Oulun Lyseon lukio undersökte kinakålens resistens mot mosaikviruset TuMV (turnip mosaic virus).

3:e plats: Sofia Oesch (18) från gymnasiet Lahden yhteiskoulu undersökte Finlands sextonde kvinnliga student, Hanna Asp, för att forska kring kvinnornas ställning och möjligheter till yrkesarbete vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talet.

4:e plats: Ossi Hirvola (17) och Henri Kumpulainen (17) från gymnasiet Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen vid Päivölä utvecklade en algoritm som skapar syntetisk spelmusik och programmerade utifrån den en spelmusiksgenerator.

5:e plats: Niko Ilomäki (18) från matematikgymnasiet Helsingin matematiikkalukio analyserade det föränderliga partifältet med hjälp av matematiska modeller.

6:e plats: Meri Vainio (17) från gymnasiet Valkeakosken Tietotien lukio/matematiklinjen vid Päivölä utredde användningen av symbolhanterande miniräknare i studentskrivningarnas prov i den långa lärokursen i matematik.

7:e plats: Julia Hämäläinen (18) från gymnasiet Kuopion klassillinen lukio undersökte möjligheterna att utnyttja sociala medier vid finländska små och medelstora företag inom industrisektorn.

Pristagare i den internationella kategorin

1:a plats: Laura Lamberg (18) från gymnasiet Tikkurilan lukio dryftade moraliska frågor i samhällsdebatten kring djurens rättigheter ur retorikens perspektiv.

2:a plats: Tetta Hämäläinen (19) från gymnasiet Jyväskylän Lyseon lukio analyserade tillförlitligheten och användbarheten av Hermann Rorschachs bläckplumpstest och den projektiva testmetoden TAT (Thematic Apperception Test).

3:e plats: Ville Syrjänen (18) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu utvecklade en ny algoritm för att lösa problemet med den dynamiskt kortaste vägen.

4:e plats: Anne Lehtimäki (18) från gymnasiet Ressun lukio undersökte biologiska faktorers inverkan på musikalitet.

5:e plats: David Henderson (19) från gymnasiet Turun normaalikoulu utredde hur sötsaksaccisen fördelas mellan konsumenten och producenten i fråga om Valios vaniljglass i Åbo.

6:e plats: Wanmeng Zhang (17) från gymnasiet Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu analyserade på vilka elektroniska produkter en viss elektroniktillverkare borde koncentrera sig.

7:e plats: Tuula Ritakari (19) från gymnasiet Etelä-Tapiolan lukio undersökte om beskrivningen av sovjetiska ledaren Nikita Chrusjtjov som ”ett nyckfullt barn som leker med ett laddat vapen” var berättigad, eller om han hade hållbara strategiska grunder för att provocera USA under Kubakrisen 1962.

Temapriset Kemi 2011

I den fjortonde omgången av Viksu utdelades också ett pris inom tematävlingen Kemi 2011 till det bästa bidraget inom kemi. Priset på 1 000 euro gick till Laura Telenius (18) från gymnasiet Tampereen lyseon lukio. I sitt tävlingsbidrag undersökte Laura vattenkvaliteten i Tahmela källa i Tammerfors.

Prisbelönta skolor och lärare

Gymnasierna Etelä-Tapiolan lukio, Kuopion klassillinen lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio och Tampereen lyseon lukio premierades med 1 000 euro för aktivt deltagande och god framgång. Gymnasierna Helsingin uusi yhteiskoulu i Helsingfors och Lyseonpuiston lukio i Rovaniemi fick 750 euro för aktivt deltagande. Lärarpriset på 1 000 euro gick till lektor Maarit Berg, som undervisar i modersmål och litteratur i gymnasiet Tikkurilan lukio.

Deltagarna blir bekanta med vetenskapen

I Viksu 2011 deltog 116 tävlingsbidrag från 32 gymnasier. Sammanlagt var det 127 gymnasieelever som var med och tävlade. Av deltagarna var 80 flickor och 47 pojkar. Flest bidrag gjordes inom ämnena modersmål och litteratur, historia, psykologi, ekonomi och kemi. I 2011 års tävling deltog 44 bidrag i den nationella kategorin och 72 bidrag i den internationella kategorin. Hälften av bidragen gjordes på finska och hälften på engelska.

Foton på vinnarna

Vinnarna fotograferas i samband med prisutdelningen på Finlands Akademi och bilderna (samt ett kort videoklipp) finns tillgängliga via FNB Info fr.o.m. den 30 mars ungefär kl. 19.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Terhi Loukiainen
tfn 09-7748 8385, 040-828 1784
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »