FI EN

Vetenskaplig stresstest för Finlands samhällsekonomi

28.2.2012

En internationell forskargrupp har utarbetat en stresstest för Finlands samhällsekonomi. Testen ska hjälpa oss att hitta de åtgärder med vilka samhället kan klara eventuella chocker. Dessutom kartlade gruppen med vilka slags beslut samhällets och ekonomins chocksmidighet kan ökas. Studien gjordes vid Internationella institutet för tillämpad systemanalys (IIASA), där Finlands Akademi är finländsk medlem.

”Osäkerheten inom den globala ekonomin växer, men en liten samhällsekonomi som Finland har goda förutsättningar att klara sig. Det handlar inte enbart om att klara chocker med livet i behåll, utan om att ett snabbt och smidigt land också kan utnyttja de möjligheter som osäkerheten för med sig”, konstaterar professor John Casti, medlem i forskargruppen.

IIASA:s projekt ”7 shocks and Finland” utmanar effektivitetstänkandet. Enligt projektet bör en liten, öppen samhällsekonomi vid växande osäkerhet integrera flexibilitet i sina beslutskriterier. Ekonomin och exporten bör vara tillräckligt mångsidig sammansatta. Om globala förändringar omöjliggör en bransch eller produkt skapar förändringarna samtidigt tillväxtmöjligheter inom någon annan exportsektor. Projektet påtalar stora centraliserade systems sårbarhet och föreslår i stället flexibla nätverk av mindre system. Ett chockexempel är att Nokia lämnar Finland. 

Projektets slutsatser, dvs. dess sju teser till Finlands beslutsfattare, offentliggjordes vid Finlands Akademis och Finlands IIASA-arbetsgrupps gemensamma informationsmöte tisdagen den 28 februari. I projektet deltog flera ministerier, Sitra, Tekes, Försörjningsberedskapscentralen, Industrins Kraft, Fortum och Tieto.

IIASA, som i år fyller 40 år, är ett internationellt mångvetenskapligt forskningsinstitut i Österrike. IIASA främjar också en mellanstatlig dialog med vetenskapens och forskarnas hjälp. Institutet betjänar de internationella och nationella beslutssystemen samt affärslivet med vetenskaplig information och prognoser. Dess forskning stöder sig på aktiv nätverksmedverkan och samarbete med nationella forskarsamhällen, och verksamheten är inte begränsad enbart till medlemsländerna. IIASA har omkring 200 anställda forskare.

IIASA:s råd, som består av representanter för medlemsländerna, beslutar om institutets forskningsagenda. På beställning av internationella organisationer, stater och andra enskilda aktörer kan institutet genomföra enskilda projekt som är förenliga med dess forskningsagenda. Det nu aktuella projektet, 7 shocks and Finland, är ett exempel på det.

Mer information:

  • Senior Researcher Leena Ilmola, tfn 040-545 4265, ilmola@iiasa.ac.at
  • vetenskapsrådgivare Tiina Forsman, tfn 09-7748 8443, tiina.forsman(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla@aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »