FI EN

Utvärdering: Forskningsprogrammet i affärskunnande gav goda resultat och främjade forskarutbildning

10.10.12

Finlands Akademis forskningsprogram i affärskunnande nådde goda vetenskapliga resultat och främjade forskarutbildningen på området. Programmets projekt hade en innovativ approach i fråga om forskningens tyngdpunkter och tvärvetenskaplighet och de metoder som användes var både kvalitativt och kvantitativt lyckade. Det framgår av en färsk rapport av Finlands Akademi som presenterar resultaten av en internationell utvärdering av Forskningsprogrammet i affärskunnande (LIIKE 2).

Forskningsprogrammet LIIKE 2 undersökte olika dimensioner av affärskunnande som anses spela en viktig roll för den finländska ekonomin. En nyckelfråga var på vilket sätt de finländska och de i Finland verksamma företagen förbättrar konkurrenskraften med sin egen verksamhet. I programmet ingick totalt 25 projekt, som Akademin finansierade med 3,5 miljoner euro. Övriga finansiärer var Arbetarskyddsfonden och Rysslands humanistiska vetenskapsfond. Programkoordineringen sköttes av Helsingfors handelshögskola. Forskningsprogrammet genomfördes åren 2006–2009.

Valet av projekt som skulle finansieras lyckades enligt panelen väl, och forskningen inom projekten ökade förståelsen av och kunskapen om affärskunnandet i företag. Projektens budgetar var dock rätt strama. Programmets projekt och resultat koncentrerades snarare till empirisk än till teoretisk forskning om affärskunnande.

Både programmet och dess projekt innehöll mycket nationellt och internationellt samarbete. En av programmets starka sidor var koordineringen av och samarbetet i forskarutbildningen. Mentorskapet, vetenskapliga publikationer och karriärmöjligheterna inom programmet öppnade nya möjligheter för forskarna. Dessutom samarbetade man på bred front med slutanvändare.

Inom programmet avlades sammanlagt 71 examina, varav 43 var doktorsexamina. Det var ett avsevärt resultat och ett betydande tillägg till den finländska forskningskunskapen på området. Information om programmets forskningsresultat spreds aktivt och på många olika sätt. Det var delvis svårt att bedöma programmets verkliga inverkan på vetenskapssamhället och företagsvärlden, eftersom dess resultat har mer vittgående inverkan på hela ekonomin och samhället.

Panelen konstaterar att forskningsprogrammet var en stor framgång mätt med antalet publikationer och examina av hög kvalitet. Panelen rekommenderar dock att Akademin i fortsättningen ska noggrant tänka över gruppsammansättningen i kommande forskningsprogram samt hur samarbetet med intressentgrupper skulle påverkas av att ha fler erfarna forskare med doktorsexamen med i gruppernas verksamhet. Man bör också reflektera över att få till stånd mer långsiktig finansiering.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/sv > Akademin > Publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

Mer information:

programchef, professor Asta Salmi, Aalto-universitetet, tfn 050 383 2476, fornamn.efternamn(at)aalto.fi
programchef Mikko Ylikangas, Finlands Akademi, tfn 029 533 5143, fornamn.efternamn(at)aka.fi
www.aka.fi/liike2

Finlands Akademi
informationschef Riitta Tirronen
tfn 029 533 5118
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »