FI EN

Utlysning: gemensam programplanering inom forskning om neurodegenerativa sjukdomar (JPND)

(10.12.12)

Europeiska komissionen har som ett pilotinitiativ för gemensam programplanering startat ett initiativ inom neurodegenerativa sjukdomar (inkl. Alzheimers sjukdom), Joint Programming on Neurodegenerative Diseases (JPND). I december 2012 öppnas en JPND-utlysning under temat European research projects for the identification of genetic, epigenetic and environmental risk and protective factors for neurodegenerative diseases.

Finlands Akademi kommer att bevilja finansiering till finländska projekt som varit framgångsrika i utlysningen. Forskningsrådet för hälsa har reserverat akademiprojektsfinansiering för 2–4 treåriga projekt för en sammanlagd summa på högst 800 000 euro.

Gemensam programplanering (på engelska Joint Programming) är ett av EU-kommissionens centrala initiativ för att stärka det europeiska forskningsområdet. Målet är att främja forskningssamarbete och slå samman nationella resurser för att på ett mera effektivt sätt hantera europeiska och världsomfattande utmaningar. Gemensam programplanering gör det möjligt att genomföra betydande forskningshelheter som inte kan implementeras enbart med nationella åtgärder.

Öppnar i december 2012

Observera det avvikande ansökningsförfarandet. De detaljerade anvisningarna och villkoren finns på JPND:s webbplats www.neurodegenerationresearch.eu. Ansökningarna lämnas in via denna webbplats. Ansökningstiden går ut den 19 mars 2013. Utlysningen genomförs i två steg. Akademin kommer att be de finländska sökande som haft framgång i den internationella bedömningen att lämna in en skild ansökan i Akademins e-tjänst. Anvisningarom detta ges senare.

Finländska sökande ska följa både de internationella anvisningarna och Akademins allmänna anvisningar för ansökan, inklusive anvisningarna om godtagbara kostnader för akademiprojekt. De sökande ska på förhand kontakta utlysningens kontaktpersoner vid Akademin om de tänker lämna in en ansökan till denna utlysning.

Mer information:

Vesa Varpula
webbinformatör
Finlands Akademi
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »