FI EN

Riktad satsning inom klimatförändringen i utvecklingsländer

08.03.2012

Finlands Akademi och utrikesministeriet öppnar år 2012 en särskild utlysning inom utvecklingsforskning. Utlysningen finansieras med tilläggsmedel från ministeriet. De projekt som beviljas finansiering inom utlysningen kopplas till Akademins forskningsprogram Klimatförändringen – dess konsekvenser och hur den kan bemästras (FICCA). Utlysningens tema är klimatförändringen i utvecklingsländer.

Akademin finansierar tillsammans med utrikesministeriet problemcentrerad och mångvetenskaplig utvecklingsforskning. Inom utvecklingsforskning kan problemställningarna vara lika väl lokala som globala: forskningen kan handla om att söka och analysera samband mellan utvecklingsfenomen på olika nivåer. De forskningsprojekt som finansieras ska ha som mål att upprätta aktivt samarbete med forskare och forskningsinstitut i u-länder. Den vanliga utlysningen för utvecklingsforskning öppnas årligen i september och detta är en kompletterande utlysning.

De forskningsprojekt som finansieras förutsätts ha anknytning till fler än en av följande mål: 

 • ta fram kunskap om klimatförändringen för u-länder
 • öka den mångvetenskapliga expertisen och stärka de mångvetenskapliga forskningsmiljöerna i u-länder
 • tillfredsställa u-länders samhälleliga behov genom att ta fram forskningskunskap och kombinera olika perspektiv
 • skapa nya nätverk för forskningssamarbete mellan Finland och u-länder
 • öka doktoranders och andra forskares mobilitet mellan Finland och u-länder
 • främja samarbetet mellan olika aktörer från Finland och u-länder
 • ta fram kunskap för att skapa innovationer som hjälper u-länder att anpassa sig till och motverka klimatförändringen.

Ansökningarna bedöms i enlighet med Akademins allmänna bedömningskriterier. Ansökningarna bedöms också på basis av ovan nämnda mål och projektets samarbetsrelationer med u-länder samt på basis av utvecklingspolitisk relevans. Ansökningarna ska skilt beskriva forskningens genomslag och hur resultaten eventuellt kan omsättas i praktiken.

Forskningsprojekt inom utlysningen har reserverats finansiering för en sammanlagd summa på ca 1 miljon euro. Den aktuella finansieringsperioden inleds den 1 januari 2013 och finansieringen beviljas vanligtvis för två år. Ansökningstiden går ut den 25 april 2012 kl. 16.15.

Läs mer på Akademins webbplats på sidan Sök nu (aprilutlysningen 2012).

Mer information

vetenskapsrådgivare Riitta Launonen (enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning), fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8229
programchef Paavo-Petri Ahonen (programenheten), fornamn.efternamn(at)aka.fi, tfn 09-7748 8285 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »