FI EN

Finlands Akademis rapport om vetenskapens tillstånd i Finland:

Rekryteringen av forskare och studerande avgörande för vetenskapens framväxt

08.10.12

En nyckelfråga när det gäller att säkra konkurrenskraften av den finländska vetenskapen är hur högskolorna och forskningsinstituten lyckas med rekryteringen av studerande och forskare. Det är den viktigaste slutsatsen i rapporten om vetenskapens tillstånd i Finland, som Finlands Akademi i dag publicerade.

Rapporten Vetenskapens tillstånd 2012 visar att den finländska vetenskapens tillstånd har hållits rätt stabil. Finland har satsat mycket på vetenskap och forskning, men så har också andra länder. Finlands fortsatta framgång hänger på högskolorna och forskningsinstituten; de måste fortsätta utveckla rekryteringen av både studerande och forskare. I Akademins rapport fästs särskild uppmärksamhet vid rekryteringen av postdoktorala forskare och professorer som befinner sig i början av sin karriär. Det är ett potentiellt sätt att effektivt stärka det internationella elementet i det finländska forskningssystemet.

För att forskningens kvalitet och genomslag ska kunna stärkas krävs en ny inriktning av resurser. Universitetsreformen förbättrade universitetens förutsättningar att göra strategiska val (och bortval) och det vore viktigt att stödja denna utveckling, till exempel med hjälp av den strategiska finansiering som ingår i universitetens finansieringsmodell. Också vid arbetet att vidareutveckla forskningsinstituten måste man efterspåra nya strukturella och finansieringsmässiga metoder.

 

Finländsk vetenskap håller god europeisk medelnivå

Statens FoU-finansiering år 2012 utgör uppskattningsvis 1 procent av BNP. Den statliga finansieringen är den klart viktigaste finansieringskällan med tanke på vetenskap och samhälleligt genomslag, eftersom den privata sektorns FoU-satsningar främst riktar sig till utvecklingsverksamhet. Akademins rapport om vetenskapens tillstånd lyfter fram den vetenskapliga forskningen, strävan efter ny kunskap och den mångsidiga utvecklingen av kunskapsbasen som avgörande faktorer för Finlands framtid. Långsiktig forskning förnyar det intellektuella kapitalet och är en nödvändig förutsättning för teknologisk utveckling och innovation. Grundforskning spelar en avgörande roll också då vi vill lösa sådana stora utmaningar för mänskligheten och samhället som vi ännu inte observerat.

Enligt Akademins generaldirektör Heikki Mannila kommer denna situation att kräva allt långsiktigare val av universiteten, forskningsinstituten och finansiärerna: ”Det kan hända att det även krävs bortval”, säger Mannila.

Vad gäller antalet publikationer och citeringar ligger den finländska vetenskapen rätt bra till. Åren 2008–2010 publicerade finländska forskare totalt 15 674 vetenskapliga artiklar, dvs. 6 procent mera än i mitten av 2000-talet. Antalet citeringar har hållits stabil. Mellan 2008 och 2010 citerades finländska forskares publikationer 6 procent mera än publikationer i resten av världen i genomsnitt. Den bästa forskningens andel kan analyseras genom att titta på de ca 10 procenten av alla publikationer i världen som fått flest citeringar. Finländska publikationers andel (2008–2010) av världens toppublikationer var ungefär lika stor som i resten av världen i genomsnitt.

Rapporten Vetenskapens tillstånd 2012 har redigerats av Leena Treuthardt och Anu Nuutinen. I rapporten medverkade sammanlagt 366 forskare från olika universitet och forskningsinstitut. Rapporten analyserar det finländska forskningssystemets genomslagskraft, vetenskapsgrenarnas styrkor, svagheter, möjligheter och hot samt vetenskapens tillstånd i Finland inom utvalda forskningsområden som anknyter till samhällets och mänsklighetens stora utmaningar. I rapporten ingår flera rekommendationer. Rapporten kan laddas ner i pdf-format på Akademins webbplats: www.aka.fi/tieteentila2012 (rapporten är skriven på finska, en engelskspråkig version publiceras i december).

Mer information: generaldirektör Heikki Mannila, tfn 029 533 5001, och strategidirektör Leena Treuthardt, tfn 029 533 5121.


Finlands Akademi, kommunikationen
kommunikationsdirektör Maj-Lis Tanner
tfn 029 533 5114
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »