FI EN

Precisering av septemberutlysningen 2012

(5.9.2012)

Finlands Akademis septemberutlysning pågår som bäst. Kungörelsen publicerades redan i juli, men den har nu uppdaterats med vissa små ändringar:

  • Punkt 2.2.5: ansökningstiden för Akademins och den sydafrikanska finansiären NRF:s gemensamma utlysning har förlängts till den 31 oktober 2012.
  • Punkt 2.3.3.1: ansökningstiden för Akademins och den brasilianska finansiären CNPq:s gemensamma utlysning inom hållbar energi har förlängts till den 5 oktober 2012.
  • Punkt 3.3: precisering gällande anställning som forskardoktor för forskningsrådet för biovetenskap och miljö.

Den allmänna ansökningstiden (som gäller i de flesta fall) går ut den 26 september kl. 16.15.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »