FI EN

Ökning i antal ansökningar till Akademins septemberutlysning

(4.10.2012)

Höstens stora utdelning av forskningsbidrag, Finlands Akademis septemberutlysning, avslutades den 27.9.2012. I år inkom totalt 3 150 ansökningar. Det är lite fler än föregående år då septemberutlysningen 2011 lockade till sig totalt 3 043 ansökningar.

Flest ansökningar inkom till bidragsformen för akademiprojekt, totalt 1 195 ansökningar. Totalt 146 personer sökte finansiering för anställning som akademiprofessor, 512 som akademiforskare och 864 som forskardoktor.

Av Akademins forskningsråd var det forskningsrådet för naturvetenskap och teknik som mottog flest ansökningar, totalt 1 078. Forskningsrådet för kultur och samhälle mottog 879 ansökningar, forskningsrådet för biovetenskap och miljö 579 ansökningar och forskningsrådet för hälsa 501 ansökningar.

Totalt 50 ansökningar inkom till bidragsformen för utvecklingsforskning. I år utlyste Akademin också samprojektsfinansiering med flera internationella finansiärer. Mer statistik om antalet ansökningar till de olika bidragsformerna finns i en särskild tabell (se nedan).

Finansieringsbesluten fattas i april–juni 2013. Tidtabellerna för besluten kommer att läggas ut på Akademins webbplats i början av nästa år efter att de nya forskningsråden har inlett sitt arbete.

På eventuella frågor om septemberutlysningen svarar de kontaktpersoner som nämns i den ursprungliga kungörelsen.

Mer information: 

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 029 533 5131
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »