FI EN

Nya plaster och textiler av avfall med hjälp av mikrober

16.03.12

Med nya biotekniska och kemiska metoder kan man effektivt producera nya kemikalier, material och bränslen av förnybara råvaror. Finlands Akademis spetsforskningsenhet Vit bioteknik – Grön kemi utvecklar mikrobceller, cellfabriker, som producerar nya nyttiga föreningar av växtbiomassans socker. Föreningarna kan användas till exempel för framställning av bioplaster och inom medicinen.

”Genom att modifiera mikroorganismernas, dvs. mikrobernas metabolism med gentekniska medel framställer vi organiska syror med talrika tillämpningsmöjligheter inom industrin. Exempelvis kan de användas i tillverkningen av nya plaster och textiler och i förpackningsteknik”, berättar spetsforskningsenhetens ledare, forskningsprofessor Merja Penttilä från VTT.

De nya metoderna intar en nyckelställning då industrin utvecklar energisnåla produktionsprocesser som är skonsamma mot miljön. Genom att ersätta oljebaserade råvaror med förnybara råvaror, t.ex. jordbruks- och industriavfall, kan industrins beroende av fossila råvaror minskas, varigenom också koldioxidutsläppen i atmosfären minskar.

Spetsforskningsenheten utvecklar också känsliga mätmetoder och studerar mikrobcellernas verksamhet. ”Den kunskapen är viktig då man utvecklar effektiva bioprocesser för framtiden. Vi bygger till exempel nya mikro- och nanotekniska mätapparater med vilka man kan mäta mikroorganismernas produktivitet i bioreaktorer och styra dem under produktionsprocessen.”

Alternativ till olja genom forskning

Mikroorganismernas metabolism modifieras så att de av växtavfall kan producera sockersyror och derivat av dem. Av dessa föreningar kan man framställa nya typer av polyester vilkas egenskaper, t.ex. deras vattenlöslighet och mycket snabba nedbrytning till naturliga ämnen, kan användas exempelvis inom medicinen. Genom modifiering av sockersyror kan man också framställa föreningar som ersätter oljebaserade aromatiska syror i tillverkningen av engångsplast och textiler.

”Av sockersyror kan man tillverka biologiskt nerbrytbara tekniska plaster, såsom polyamider, eller göra funktionella komponenter som ökar cellulosans förmåga att uppta vatten. De nya materialen kan ersätta de nuvarande biologiskt icke-nerbrytbara vattenupptagande komponenterna i hygienartiklar. Av sockersyrorna kan man också framställa hydroxisyror, t.ex. glykolsyra, som har utomordentliga egenskaper som syrebarriär i livsmedelsförpackningar”, berättar professor Ali Harlin, som leder enhetens kemiska grupp.

För att produktionsprocesser som bygger på avfallsbiomassa i framtiden ska kunna ersätta petrokemiskt baserad industriell produktion bör de vara mycket effektiva. ”En av utmaningarna är hur man ska få de produktionsorganismer, dvs. mikroorganismer, som används i bioprocesserna att använda sockret i biomassan till framställning av önskade föreningar så effektivt som möjligt. I det utvecklingsarbetet krävs kompetens från flera olika discipliner, från biovetenskaper till ingenjörsvetenskaper.”

Mer information:
Forskningsprofessor Merja Penttilä, VTT, tfn 040 7000 163, merja.penttila(at)vtt.fi

Finlands Akademi
Riitta Tirronen, informationschef
tfn 09-7748 8369, riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »