FI

16.8.2012

Ny teknik möjliggör robot som kan läsa känslor

Inom Finlands Akademis forskningsprogram MOTIVE utvecklas en social robot med förmåga att läsa känslor. ”Roboten ska utifrån en människas ansiktsdrag kunna identifiera grundläggande känslolägen såsom sorg, rädsla, hat, iver, förvåning och avsky, och den ska kunna modifiera sitt eget beteende efter dem”, berättar projektets ledare, professor Matti Pietikäinen från Uleborgs universitet.

Pietikäinens och professor Juha Rönings forskargrupper har tagit fram ny teknik inom maskinvision, talanimation och navigation. ”Framtidens robot kan identifiera människornas spontana miner, förstå tal och gester och svara via en avatar på en bildskärm.” Roboten kan observera sin omgivning och röra sig självständigt med hjälp av informationen från sina inbyggda givare.

Roboten minns interaktiva situationer

Med hjälp av nya tillämpningar inom maskinsyn och taligenkänning kommer roboten inom kort att kunna förstå tal och gester. För maskinsynen används en normal videokamera i kombination med en Kinect-djupkamera. Med hjälp av sina inbyggda mikrofoner kan roboten analysera varifrån talet hörs och talets volym. ”Modulen för talförståelse är kopplad till det talande huvudet som kan syntetisera tal och läpprörelser. Roboten baserar sina svar på sin inbyggda databank och på extern information hämtad från webben”, berättar Pietikäinen.

Roboten lär sig att identifiera människor och minns interaktiva situationer med dem. Styrsystemet tar emot rådata och tidsuppgifter från givarna samt känsloläget såsom det tolkats av maskinsynen. Roboten jämför känsloläget med tidigare inlärda känslolägen och interaktionsmodeller. Utifrån detta kommunicerar den sedan med användaren, rör sig eller frambringar ljud.

Många praktiska tillämpningsmöjligheter

 Den teknik som tagits fram inom projektet kan utnyttjas inom många sektorer, såsom äldreomsorgen och hälsovården, säkerhetsbranschen och logistiken. Målet är att växelverkan mellan människan och roboten så långt som möjligt ska likna normal mänsklig växelverkan. Roboten bemöter människorna socialt och individuellt och kan erbjuda både konkret nytta och lärande underhållning.

Identifieringen av miner kan användas t.ex. då man studerar hur människor reagerar på reklam eller filmer som innehåller starka känslotillstånd. Efterhand som tekniken för maskinvision utvecklas kan också videoövervakning och bevakningen av riksgränserna effektiveras. De sociala robotarna väntas bli vanliga i hemmen inom 10–15 år. Affektiv växelverkan mellan människa och robot studeras vid CMV (Center for Machine Vision Research) och SIG (Intelligent Systems Group) vid Infotech Oulu, som också samarbetar med bl.a. kinesiska universitet.

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
Juho Karjalainen
tfn 09-7748 8228
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »