FI EN

Ny metod för exakt mätning av osteoporos

8.3.2012

Lasermätning är en lovande metod vid mätning av osteoporos (benskörhet). En samarbetsgrupp under ledning av professor Jussi Timonen har utvecklat en ultraljudsteknik som utnyttjar laserstrålar för snabb och exakt screening av osteoporos. Undersökningen ingår i Finlands Akademis forskningsprogram Fotonik och moderna avbildningsmetoder, och i den deltar forskare från universiteten i Jyväskylä, Helsingfors och Uleåborg.

Behovet av nya mätmetoder är stort. Frakturer på grund av osteoporos är ett betydande folkhälsoproblem och de nuvarande röntgenbaserade metoderna kan bara observera benets täthet men inte ge tillförlitliga prognoser om kommande frakturer. Osteoporos orsakar i Finland årligen omkring 40 000 frakturer för vilka behandlingskostnaderna uppgår till flera hundra miljoner euro per år.

”Den röntgenbaserade DXA-metod som används idag är dyr och möjliggör inte screening på befolkningsnivå. Dessutom har dess precision vissa begränsningar”, konstaterar professor Timonen från Jyväskylä universitet.

Timonen berättar att ultraljudsmetoder redan under en längre tid har utvecklats med tanke på kostnadseffektiv och snabb osteoporosscreening. I princip är ultraljudsmetoderna mångsidigare än röntgenmetoderna, men de är ganska känsliga för störningar och ger därför inte alltid tillförlitliga mätresultat. ”Mätningssvårigheterna beror till exempel på dålig kontakt mellan ultraljudskällan och huden och på störningar som orsakas av lös bindväv på benet.”

I den nya mätmetoden används vad gäller ben för första gången laserbaserade, ”fotoakustiska” metoder i kombination med ultraljud. ”Genom att rikta en laserstråle på hudytan skapar vi en ultraljudsimpuls som fortplantas genom benmassan. På så vis elimineras kontaktproblem under mätningen. Dessutom kan ultraljudsimpulsen lätt skräddarsys genom att man modifierar laserstrålen. Mätningen blir därigenom mycket exaktare”, förklarar Timonen.

Undersökningen ska nu ta steget till klinisk forskning, och för det ändamålet finslipar forskargruppen mätapparaturen så att den kan användas på försökspersoner.

Forskningsprogrammet Fotonik och moderna avbildningsmetoder pågår 2010–2013. I programmet medverkar 26 forskningsprojekt som Akademin finansierar med totalt 13 miljoner euro.

Mer information:

  • professor Jussi Timonen, Jyväskylä universitet, fornamn.efternamn(at)phys.jyu.fi, tfn 040-805 4356
  • professor Edward Haeggström, Helsingfors universitet, fornamn.efternamn(at)helsinki.fi, tfn 050-317 5493
  • professor Risto Myllylä, Uleåborgs universitet, fornamn.efternamn(at)ee.oulu.fi, tfn 08-553 2671

www.aka.fi/fotoniikka

Finlands Akademi
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369

fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »