FI EN

Goda vitsord för nordisk idrottsforskning – fokus ska läggas på innovation

08.02.12

Den nordiska forskningen kring gymnastik- och idrottsvetenskap håller hög kvalitet, men kvaliteten varierar mycket mellan enskilda forskningsenheter, länder och forskningsområden. Det framgår av en ny utvärderingsrapport från Finlands Akademi. I rapporten utvärderar en internationell panel den nordiska gymnastik- och idrottsvetenskapliga forskningen i de Nordiska länderna. I utvärderingen konstateras att olika länder är starka inom olika områden. Mätt med antalet publikationer är medicinsk och hälsovetenskaplig forskning det starkaste forskningsområdet i hela Norden.

Panelen utvärderade totalt 97 forskningsenheter från högskolor, sjukhus och forskningsinstitut i de fem nordiska länderna (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige). Forskningsområdena indelades i tre huvudgrupper: grund- och tillämpad forskning, medicin och hälsovetenskaper samt samhälls- och beteendevetenskaper.

Panelen hävdar att den nordiska forskningen inom gymnastik- och idrottsvetenskap inte längre är lika nyskapande och banbrytande som man tidigare konstaterat. Utvärderingen gällde inte direkt forskningens genomslag, men panelen noterar att effekterna särskilt syns i främjandet av elitidrott.

Den finländska forskningen på området är mestadels hälsovetenskaplig och man har minskat elitidrottsforskningen. Den finländska forskningens styrka är den starka kopplingen mellan grundforskning och tillämpad forskning. Finländska forskare har framgångsrikt forskat till exempel kring motionens inverkan på kroniska sjukdomar. Likaså har man satsat på forskarutbildningen. Finländska forskningsenheter har sedan länge gjort utmärkt arbete inom idrottspedagogik och -sociologi.

Rapporten presenterar flera rekommendationer för att vidareutveckla den nordiska forskningen inom gymnastik- och idrottsvetenskap samt för att ytterligare förbättra dess konkurrenskraft. Till exempel föreslår panelen att de nordiska länderna ska fortsätta att stärka forskningssamarbetet, främja samarbetet mellan mångvetenskapliga forskargrupper, öka forskningen om varför man motionerar allt mindre, publicera artiklar i tidskrifter av högre kvalitet, bedriva internationellt högklassig forskning inom elitidrott samt återuppliva det nordiska samarbetet inom fortsatt utbildning. Panelen påpekar också att de nordiska forskarna inom gymnastik- och idrottsvetenskap har bra möjligheter att få till stånd en samnordisk spetsforskningsenhet.

Den internationella utvärderingspanelen bestod av ordförande, professor William Haskell (Stanford University), professor Karyn Esser (University of Kentucky), professor Peter Bärtsch (Heidelberg University), professor Stuart Biddle (Loughborough University), professor Jennifer Hargreaves, professor Ron Maughan (Loughborough University) och professor Bart Vanreusel (Katholieke Universiteit Leuven).

Professor Michael Kjær från Danmark var ordförande för utvärderingens styrgrupp. Det praktiska arbetet sköttes av en projektgrupp vars ordförande var professor Mikael Fogelholm från Finland. Utvärderingen beställdes av ett samnordiskt NORIA-net-projekt med finansiering från NordForsk. Mer information fås av utvärderingens koordinator Riikka Pellinen, riikka.pellinen@uef.fi, tfn 040-1580 730 eller 040-355 2453.

Rapporten ingår i Finlands Akademis publikationsserie och kan laddas ner i pdf-format på www.aka.fi/publikationer > Publikationsserien. Rapporten är skriven på engelska.

 

Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 09-7748 8327
leena.vahakyla(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »