FI EN

Generna en länk mellan fostertillväxt och sjukdomar i vuxen ålder

05.12.12

Forskarna har identifierat fyra nya genområden som påverkar födelsevikten. De gener som reglerar tillväxten aktiveras på ett mycket tidigt stadium. En bred internationell studie ger nu viktig information om de mekanismer som påverkar fostrets tillväxt i livmodern. I slutändan kan resultaten öka vår förståelse av hur tillväxtproblem under graviditeten ska hanteras. Studien har publicerats i den ansedda webbpublikationen Nature Genetics. Den finländska insatsen i studien har finansierats av bl.a. Finlands Akademi.

Ett av de nya genområdena har ett samband med blodtrycket i vuxen ålder och de tre övriga har kombinerats med ämnesomsättningen i vuxen ålder. Studien har för första gången funnit evidens för att det finns ett samband mellan födelsevikt och blodtryck i vuxen ålder. Forskarna vet att två genområden har ett samband med längden i vuxen ålder. De gener som påverkar ämnesomsättningen åter förklarar delvis varför spädbarn med låg vikt senare i livet drabbas av relativt sett fler kroniska sjukdomar än andra.

Totalt analyserades nästan 70 000 europeiska européer i 43 studier av graviditet och födelse. Förutom de fyra nya genområdena verifierade forskarna också tre tidigare upptäckta genområden.

Redan under en längre tid har man vetat att barn som föds lättviktiga löper större risk att insjukna i kroniska sjukdomar såsom typ 2-diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Kunskaperna om orsakerna till detta samband har emellertid varit höljt i dunkel. Hittills har man funnit tre genområden som påverkar födelsevikten, och av dessa har två kopplats samman också med större risk för typ 2-diabetes.

Födelsevikten påverkas starkt också av många miljöfaktorer. Därför var det enligt forskarna överraskande att se att de nu upptäckta genernas sammantagna effekt på spädbarnens vikt var lika stark som om modern hade rökt under graviditeten, något som man vet leder till lättviktiga spädbarn.

Finländska forskningsprojekt som medverkade i studien var forskningsprojektet LASERI som studerar riskfaktorer för kranskärlssjukdom hos barn, två kohortstudier av barn i norra Finland födda 1966 resp. 1985–86, födelsekohortstudien HBCS i Helsingfors, projektet STRIP för inventering av riskfaktorer för kranskärlssjukdom samt forskningsprojektet PANIC som undersöker barnens motions- och kostvanor.

Förutom Finlands Akademi har forskningen understötts av Biocentrum Helsinki, Emil Aaltonens stiftelse, Europeiska unionen, Juho Vainios Stiftelse, Folkpensionsanstalten, Finska Kulturfonden, undervisnings- och kulturministeriet, Medical Research Council (UK), Uleåborgs universitet och Biocenter Oulu, Paavo Nurmis Stiftelse, social- och hälsovårdsministeriet, Sigrid Juselius Stiftelse, Sitra, Stiftelsen för hjärtforskning, Turun yliopistosäätiö, Wellcome Trust (UK), Yrjö Jahnssons stiftelse samt universitetssjukhusen i Kuopio, Uleåborg, Tammerfors och Åbo.

Artikeln har publicerats i Nature Genetics 2.12.2012. DOI 10.1038/ng.2477 www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.2477.html

Mer information:

• professor Terho Lehtimäki, forskningsprojektet Laseri, Tammerfors universitet, tfn 03-3117 4066 eller 050 4336 285, terho.lehtimaki@uta.fi
• akademiprofessor Olli Raitakari, forskningsprojektet Laseri, Åbo universitet, tfn 02-333 7556 eller 040 768 2897, olli.raitakari@utu.fi
• professor Marjo-Riitta Järvelin, kohortstudien NFBC i norra Finland, Uleåborgs universitet och Imperial College London, tfn 040 5606043 eller +44 7725 41467,  m.jarvelin@imperial.ac.uk
• professor Timo Lakka, forskningsprojektet PANIC, Östra Finlands universitet, tfn 040 7707 329, timo.lakka@uef.fi
• professor Olli Simell, forskningsprojektet Strip, Åbo universitet, tfn 02-313 3490, olli.simell@utu.fi
• professor Johan Eriksson, forskningsprojektet HBCS, Helsingfors universitet, tfn 09-191 27557, johan.eriksson@helsinki.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informatör Leena Vähäkylä
tfn 029 533 5139
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »