FI EN

Finländska forskare fick betydande finansiering från ERC

08.03.12

Akademiprofessor Olli Ikkala från Aalto-universitetet, professor Heli Jantunen från Uleåborgs universitet och professor Ilpo Vattulainen från Tammerfors tekniska universitet har fått stora forskningsbidrag från Europeiska forskningsrådet ERC. Dessutom fick forskaren Svetlana Berdyugine ett bidrag för en undersökning som hon ska göra i Tyskland. Finländarnas bidrag kom från utlysningen för etablerade forskare. Storleken av ett forskningsbidrag är omkring två miljoner euro, och det betalas under fem års tid.

Inom denna alleuropeiska utlysning beviljades 13 procent av alla sökande, 294 forskare, forskningsbidrag. Från finländska universitet och forskningsinstitut inlämnades 71 ansökningar i utlysningen. Europeiska forskningsrådet finansierar forskning inom alla vetenskapliga discipliner.

Material med naturen som modell

Akademiprofessor Olli Ikkala forskar i biomimetiska nanomaterial. Inom biomimetiken söker man olika sätt att efterlikna materialbildningen i naturen. Ikkalas forskningsgrupp har specialiserat sig på makromolekylers självorganisering och på hur den egenskapen kan användas i framställning av funktionella material.

Forskarna är intresserade av de fasta och lätta självorganiserade nanokompositstrukturer som förekommer i naturen, såsom pärlemor på insidan av snäckor. Andra föremål för forskningen är biologiska fibrer såsom silke och nanocellulosa.

Ikkalas grupp har redan lyckats ta fram flera olika nanomaterial. Ett av dem är det lätta och starka pärlemormaterial som gruppen presenterade som första i världen. Gruppen har också lyckats framställa nya böjliga och funktionella s.k. aerogeler som är mycket lätta och porösa till sin struktur.

Professor Heli Jantunen leder en forskningsgrupp som utvecklar nya material inom elektroniken som kan användas bland annat för givare, komponenter inom trådlös dataöverföring och för uppsamling av energi från miljön. Meningen är att ta fram material med en struktur som gör det möjligt att förmånligt tillverka dem rentav på papper eller plast, på tredimensionella ytor eller integrerade i andra material.

En krävande uppgift är att utveckla materialen och tillverkningsprocesserna inom elektroniken så att tillverkningstemperaturen är avsevärt lägre än idag. De nuvarande materialen kräver mycket höga temperaturer och lämpar sig därför inte för multimaterialtillämpningar. Dessutom blir de nya tillverkningsprocesserna energisnålare.

Forskning i hur cellmembranerna fungerar

Professor Ilpo Vattulainens forskarteam undersöker med hjälp av beräkningsmässig biofysik lipiders inverkan på proteinernas funktioner. Frågan är speciellt viktigt då vi talar om cellmembraner, där proteiner och receptorer står för omkring hälften av cellernas funktioner. Syftet är att klargöra hur cellmembranernas lipider styr dessa proteiners verksamhet. Temat studeras främst i naturliga förhållanden där proteintätheten i cellmembranerna är exceptionellt stor.

Gruppen studerar också lipoproteiner som är bärare av kolesterol och andra lipider och vilkas roll i hjärt-kärlsjukdomar har varit känd redan länge, trots att vi knappt alls känner till hur lipiderna påverkar proteinernas funktioner. Den största frågan är att klargöra hur de ytterst små lipidmolekylerna lyckas styra proteinerna och därigenom de basala livsfunktionerna.

Målet är att höja den europeiska forskningens nivå

Europeiska forskningsrådet finansierar forskarcentrerad, högklassig vetenskaplig forskning. De projekt som finansieras väljs utifrån deras vetenskapliga kvalitet. Finansieringssystemets mål är att höja den europeiska forskningens nivå och förbättra Europas globala konkurrenskraft.

Forskningsbidragen ges till enskilda forskare som själva väljer medlemmarna i sin forskargrupp. Det finns två finansieringsformer: bidrag till unga forskare i början av sin bana samt bidrag till etablerade forskare. Finansieringstiden är maximalt fem år.

De flesta finländska forskare som hittills fått bidrag från ERC har i något skede av sin forskarkarriär fått bidrag från Finlands Akademi. De har arbetat som forskardoktorer, akademiforskare och akademiprofessorer. Många bedriver sin forskning inom någon av Akademins spetsforskningsenheter. Akademin har stött forskarnas deltagande i ERC:s utlysningar också genom att bevilja sporrande bidrag till forskare som i föregående utlysning kom på reservplats samt genom att anordna intervjuutbildning för unga forskare med tanke på utlysningens andra steg.

Mer information

Akademiprofessor Olli Ikkala, olli.ikkala(at)aalto.fi, tfn 050-410 0454
Professor Heli Jantunen, heli.jantunen(at)ee.oulu.fi, tfn 040-512 0861
Professor Ilpo Vattulainen, ilpo.vattulainen(at)tut.fi, tfn 0400-510 592

Om Olli Ikkalas forskning: www.aalto.fi/fi/current/news/view/2012-02-07-002/

Om Heli Jantunens forskning: www.oulu.fi/hermes/2011/16/erc.html

Om Ilpo Vattulainens forskning:
rajapinta.tut.fi/artikkelit/2011/1/Solun_salaisuudet_paljastuvat

Europeiska forskningsrådet (ERC): http://erc.europa.eu/ 

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »