FI EN

Finland, Tyskland och Kina ger fart till immunologisk forskning

 10.01.12

Finlands Akademi, tyska forskningsrådet DFG och Kinas största finansiär inom naturvetenskap, National Natural Science Foundation of China (NSFC), har beslutat att bevilja finansiering till gemensamma projekt mellan finländska, tyska och kinesiska forskare inom området immunologi. Akademins finansiering till finländska forskare uppgår till drygt två miljoner euro. Projekten beviljas finansiering för tre år i avsikt att främja forskningssamarbetet mellan de medverkande länderna.

Akademin finansierar följande projekt:

Sirpa Jalkanen (Åbo universitet) leder ett projekt som undersöker hur celler rör sig genom det lymfatiska systemet och hur detta inverkar på immunförsvaret. Man känner väl till hur vita blodkroppar cirkulerar i blodkärlen, men det finns mycket lite kunskap om de mekanismer med vilka de rör sig genom det lymfatiska systemet. Det är dessa mekanismer som bidrar till ett starkare och bättre immunförsvar, något som är avgörande för att upprätthålla hälsan och förebygga sjukdomar. Projektets resultat förväntas leda till nya metoder för att förebygga cancer och hindra tumörer från att sprida sig till andra organ.

Ilkka Julkunen (Institutet för hälsa och välfärd) och Dennis Bamford (Helsingfors universitet) leder ett forskningskonsortium där man undersöker influensainfektioner. Influensa är en virussjukdom som är spridd över hela världen. Idag kan influensainfektioner förebyggas med vaccin och olika specialåtgärder på samhällsnivå. Smittan kan botas med antivirala medel. För att man ska kunna bättre undvika eller bota infektioner krävs mer kunskap om själva influensaviruset, hur det förökar sig och hur kroppens försvarsmekanismer aktiveras. Projektet syftar till att ta fram ny kunskap dels om influensaviruset och dess genetiska material, dels om kroppens naturliga immunitet.

Marjut Roponen (Östra Finlands universitet) forskar kring de immunologiska regleringsmekanismer som skyddar barn mot allergisk astma. Tidigare undersökningar har visat att det finns åtminstone två miljöer som skyddar barn mot astma: bondgårdar (Europa) och landsbygden (Kina). Roponen har som avsikt att undersöka likheterna/olikheterna mellan de mekanismer som skyddar mot astma i dessa miljöer. Projektet skapar en solid plattform för immunologisk forskning kring astmans mekanismer och tar fram värdefull kunskap om hur man kan förebygga risken för att drabbas av astma.

Riitta Lahesmaa (Åbo universitet) och Harri Lähdesmäki (Aalto-universitetet) leder ett konsortium som forskar kring immunförsvarets reglering och cellernas differentieringsmekanismer hos personer med MS. En balanserad reglering av immunförsvaret är avgörande för god hälsa. Det är s.k. T-hjälparceller som svarar för regleringen. Obalans i dessa celler kan leda till kroniska inflammationer och autoimmuna sjukdomar. Regulatoriska T-celler spelar en avgörande roll i att dämpa överdrivna immunreaktioner, men om deras funktion försämras kan det leda till ökad risk för autoimmuna sjukdomar. I forskningsprojektet undersöks hur dessa celler differentieras och fungerar både hos personer med MS och hos friska personer. Forskarna vill på så sätt bättre förstå hur autoimmuna sjukdomar uppstår samt ta fram ny kunskap för att utveckla bättre behandlingar och förebyggande åtgärder. 

Nafis Rahman (Åbo universitet) leder ett projekt som bidrar till forskningen kring tumörimmunitet och prostatacancer. Prostatacancer är en av de vanligaste cancerformerna i världen och var sjätte man får någon form av sjukdomen under sitt liv. Effekten av traditionella cancerbehandlingar kan bli ganska kortvarig, speciellt i hormonoberoende prostatacancer. Projektet syftar till att ta fram nya behandlingsstrategier för svagt immunogen prostatacancer som grundar sig på hur antigenen ZP3 uttrycker sig på cancercellernas yta.

Mer information:
vetenskapsrådgivare Heikki Vilen
Finlands Akademi
tfn 09-7748 8456
heikki.vilen(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 09-7748 8369
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »