FI EN

Aprilutlysningens kungörelse nu tillgänglig, sök senast 25.4.2012

07.03.12)

Finlands Akademis kungörelse för aprilutlysningen 2012 finns nu tillänglig på webben (på svenska, finska och engelska).

Ansökningstiden är 2–25.4.2012. Ansökningarna ska alltså lämnas in senast på onsdag 25.4.2012 kl. 16.15. Kungörelsen innehåller också förhandsinformation om septemberutlysningen, som enligt preliminära uppgifter stänger den 26 september 2012.

I april utlyser Akademin finansiering inom programmet för spetsforskningsenheter 2014–2019. Antalet spetsenhetsperioder begränsas inte längre. En spetsforskningsenhet som tidigare har fått finansiering kan således även delta i denna utlysning. Akademins mål för själva programmet och enskilda enheter är att främja förnyelse. Utlysningen är öppen för alla vetenskapsgrenar.

I april kan man även söka finansiering för forskning med anknytning till de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation (kända under den finska förkortningen SHOK). Den aktuella utlysningen har två teman: Nya typers styrmetoder och användargränssnitt samt Nya kemikalier, material och produktionstekniker för en bioekonomi som bygger på innovativ användning av skogsbiomassa.

I april öppnas även första utlysningssteget för Akademins forskningsprogram Det mänskliga medvetandet (MIND). Programmet vill stödja mångvetenskaplig forskning i det mänskliga sinnet och öka vår kunskap dels om hur ett friskt sinne utvecklas och utformas, dels om hur ett sjukt sinne kan stödjas och repareras. Forskningsresultaten kan också ge betydande samhällsnytta och förbättra människornas välfärd och livskvalitet.

Inom forskningsprogrammet Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS) utlyses dessutom finansiering för forskning kring utslagning bland barn och unga.

Finansiering som kan sökas i april 2012:

Forskning

 • Spetsforskningsenheter 2014–2019, preliminär ansökan
 • Akademiprojekt med särskild inriktning
  • Forskning med anknytning till strategiska center
  • Antarktisforskning
  • Riktad satsning inom utvecklingsforskning: klimatförändring
 • Akademins forskningsprogram
  • Det mänskliga medvetandet (MIND), preliminär ansökan
  • Barns och ungdomars välfärd och hälsa (SKIDI-KIDS), forskning kring utslagning

Forskare

 • Särskild finansiering för NSF-stipendiaters arbete i Finland
 • Europeiska forskningsrådets (ERC) utlysningar

Mer information:

Finlands Akademi, kommunikationen
webbinformatör Vesa Varpula
tfn 09-7748 8458
fornamn.efternamn(at)aka.fi

 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »