FI EN

Akademin finansierar tolv nya FiDiPro-professorer

05.06.12

Finlands Akademis styrelse har beslutat att bevilja finansiering till tolv nya FiDiPro-professorer (Finland Distinguished Professor) som ska anställas vid finländska universitet. Inom ramen för FiDiPro-utlysningen beviljades sammanlagt 10 miljoner euro för utländska toppforskares arbete i Finland. Finansieringen beviljades i genomsnitt med en finansieringsperiod på fem år. Den här gången placerades professorerna vid Aalto-universitetet, Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Tammerfors tekniska universitet och Åbo universitet.

De nya FiDiPro-professorerna representerar en bred skala av vetenskapsgrenar. Professorerna kommer att forska i bl.a. användningen av nanopartiklar i solcellsstrukturer, Rysslands politiska system, matematiska inversproblem, njurens utveckling och hur celler rör sig genom det lymfatiska systemet. De valda FiDiPro-professorerna är internationellt kända toppforskare på sina respektive områden.

Finlands Akademis fjärde utlysning inom finansieringsprogrammet FiDiPro resulterade i 43 inlämnade preliminära ansökningar. Av dessa valde Akademins styrelse ut 27 till utlysningens andra steg; 26 sökande lämnade in en slutlig ansökan. FiDiPro-ansökningar bedöms av välrenommerade utländska forskare.

Akademin beviljar FiDiPro-finansieringen i första hand till toppforskare som placeras på vetenskapligt betydande och strategiskt viktiga områden vid universitet och forskningsinstitut. Det är universitetet eller forskningsinstitutet i fråga som söker finansieringen.

Finland Distinguished Professor Programme är Finlands Akademis och Tekes gemensamma finansieringsprogram som ger finländska universitet och forskningsinstitut möjlighet att för en viss tid anställa utländska toppforskare eller finländska toppforskare som länge arbetat utomlands för att bedriva och främja forskningen i Finland. Finansieringsprogrammet siktar till att skapa långvarigt internationellt samarbete för att stärka det vetenskapliga och teknologiska kunnandet i Finland. Tekes har även lanserat finansieringsinstrumentet FiDiPro Fellow, som är riktat till unga forskare.

Hittills har 82 FiDiPro-professorer och 13 FiDiPro Fellow-forskare kommit till Finland via finansieringsprogrammet. De nu valda professorerna inleder sitt arbete i Finland tidigast i höst 2012.

Lista på de nya FiDiPro-professorerna och deras forskningsprojekt

www.fidipro.fi (på finska och engelska) 

Mer information:
ledande vetenskapsrådgivare Hannele Kurki, tfn 09-7748 8398, fornamn.efternamn(at)aka.fi


Finlands Akademi, kommunikationen
informationschef Riitta Tirronen
tfn 09-7748 8369, 040 828 1724
fornamn.efternamn(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »