FI EN

Akademin finansierar forskningen vid de strategiska centren med åtta miljoner euro

12.11.2012

Finlands Akademi finansierar forskning vid de strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation med åtta miljoner euro. Finansieringen går till sex forskningskonsortier och åtta forskningsprojekt. Akademin tog emot sammanlagt 106 ansökningar, varav 28 var konsortieansökningar och 41 enskilda projektansökningar.

Akademin riktar sin finansiering till två forskningsområden: forskning i nya typer av styrmetoder och användargränssnitt samt forskning i nya kemikalier, material och produktionstekniker inom bioekonomi som bygger på användning av skogsbiomassa.

Akademin vill engagera fler högklassiga forskare i centrens arbete och stärka den vetenskapliga forskning som centren bedriver. De forskningsprojekt som finansieras anknyter till fem strategiska centers temaområden: energi och miljö CLEEN Oy, Biotalous FIBIC Oy (tidigare skogsklustret/Metsäklusteri), Metallprodukter och maskinbyggnad FIMECC Oy, Byggd miljö RYM Oy och ICT-forskning TIVIT Oy.


Bland andra följande forskning finansieras:

Villmanstrands tekniska universitets och Arbetshälsoinstitutets gemensamma projekt tar fram kundlösningar, styrmetoder och användargränssnitt för företag och deras värdenätverk. Forskarna undersöker bl.a. hur olikheter mellan olika system påfrestar användaren och hur miljöns kognitiva ergonomi kan förbättras genom större enhetlighet. Forskningen hör till FIMECC Oy:s och TIVIT Oy:s områden och leds av Jukka Hallikas.

Ett forskningsprojekt som leds av Antti Koponen undersöker möjligheterna att använda skum i tillverkningen av träbaserade fiberprodukter. Forskarna undersöker fiberskummets struktur och interna interaktioner. I konsortiets arbete deltar forskare från VTT och Jyväskylä universitet. Forskningen hör till FIBIC Oy:s temaområde.

Aalto-universitetets och VTT:s forskningsprojekt använder nanocellulosa och silkesprotein för att ta fram fibrer för vilka det går att skräddarsy specialegenskaper med hjälp av självorganiserande molekyler. Forskningen hör till FIBIC Oy:s temaområde och leds av Markus Linder.

Ett forskningsprojekt under ledning av Kaisa Sere studerar tåliga styrsystem som i framtiden ska möjliggöra mångsidiga miljömätningar. Avsikten är att effektivera utvecklingen av industriella processer och ta fram återanvändbara lösningar då man skapar tåliga styrsystem. I konsortiets arbete deltar forskare från Åbo Akademi och Östra Finlands universitet. Forskningen hör till TIVIT Oy:s, FIMECC Oy:s och CLEEN Oy:s temaområde.

Reijo Miettinen (Helsingfors universitet) leder en undersökning där man analyserar och utvecklar användningsmöjligheterna för datamodellering i tre kritiska sociala situationer inom byggnadsverksamhet. Dessa situationer är samspelet mellan planerare/arkitekter och kunder/slutanvändare, samspelet mellan planerare/arkitekter från olika ämnesområden samt samspelet mellan planerare/arkitekter och byggare. Utifrån resultaten ska forskarna tillsammans med nyckelaktörer inom de undersökta projekten ta fram nya sätt att utnyttja gemensam datamodellering. Forskningen hör till RYM Oy:s område.

Sari Mäkeläs (Åbo universitet) projekt studerar hur träbaserade polyfenoler påverkar bröstcancer. Forskarna fokuserar på hur dessa föreningar kan hindra eller bromsa bröstcancerns utveckling. Syftet är att skapa en kunskapsbas som kan användas i utvecklingen av bl.a. funktionella livsmedel och nya läkemedelskoncept. Forskningen hör till FIBIC Oy:s område.

Riitta Smeds (Aalto-universitetet) projekt studerar projektartade nätverk för flera aktörer där ITC-teknik används både för att effektivera verksamheten och för att möjliggöra innovationer. Denna dubbelroll granskas ur tre teoretiska infallsvinklar: 1) kollektiv innovationsverksamhet, 2) koordinering och integrering samt 3) inlärning mellan organisationer och kunskapsroller. Forskningen hör till RYM Oy:s, TIVIT Oy:s och FIMECC Oy:s område.

Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila (Tammerfors tekniska universitet) undersöker i sitt forskningsprojekt hur den sociala interaktionen mellan människor i samma rum kan stödjas med sociala mobilapparater. Sociala mobilapparater är smarttelefoner som på basis av kontextfakta och användarprofiler själva kan ta initiativ i växelverkan mellan människor. Forskningen hör till TIVIT Oy:s område.

De strategiska centren för vetenskap, teknologi och innovation bildar en samarbetsplattform för innovativa företag och forskning. De utgör ett nytt slags nätverk för intensivt och långsiktigt samarbete för gemensamt uppställda mål. Målet är att initiera internationellt betydande genombrottsinnovationer som kan generera tillväxt i näringslivet och välfärd i samhället. Centrens forskningsprojekt finansieras av företag, universitet, Tekes och Finlands Akademi.

Mer information:

Ledande vetenskapsrådgivare Ritva Taurio, Finlands Akademi, tfn 029 533 5115, ritva.taurio(at)aka.fi
www.shok.fi (på finska och engelska)
www.aka.fi/sv/A/Beslut--resultat/Finansieringsbeslut/


Finlands Akademi, kommunikationen
Riitta Tirronen
informationschef
tfn 029 533 5118
riitta.tirronen(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »