FI EN

21,7 miljoner euro till forskaranställningar inom naturvetenskap och teknik

(4.5.2012)

Finlands Akademis forskningsråd för naturvetenskap och teknik har beslutat att finansiera forskaranställningar som forskardoktor och akademiforskare med totalt 21,7 miljoner euro. Finansieringen fördelas till 48 nya forskardoktorer och 20 nya akademiforskare. Forskardoktorerna utses för tre år och akademiforskarna för fem år. Forskningsrådet mottog inom Akademins septemberutlysning 2011 sammanlagt 244 ansökningar om forskaranställning som forskardoktor och 166 ansökningar om forskaranställning som akademiforskare.

Forskardoktorerna har goda nätverk i Finland och utomlands

Akademin deltar i verksamheten av fem strategiska center för vetenskap, teknologi och innovation genom att finansiera den forskning som bedrivs inom centren. Forskardoktorsfinansiering beviljades nu bl.a. till TkD Ville Lehtola från Aalto-universitetet, som bedriver forskning med anknytning till det strategiska centret för den byggda miljön, RYM Oy. Lehtola utvecklar beräkningsmetoder som förenar sig till noggranna modeller av LIDAR-data och kameradata som kan användas i 3D-spelsystem. LIDAR-tekniken grundar sig på laserljus och möjliggör tredimensionella mätningar av inomhusmiljöer. Exempel på vardagliga applikationer är virtuella visningar av lediga lägenheter.

Utländska sökande utgjorde nästan en tredjedel av de som sökte forskaranställning som forskardoktor. Det var en ökning med 25 procent jämfört med året innan. Nästan en fjärdedel av de som fick forskardoktorsfinansiering var utländska forskare; de flesta av dem har kommit till Finland efter att ha avlagt doktorsexamen. En sökande som beviljades forskardoktorsfinansiering är FD Nonne Prisle från Helsingfors universitet. Prisle ska forska i de grundläggande kemiska egenskaperna av partiklar i atmosfären, och i sätten på vilka de påverkar uppkomsten av moln. Moln bildas kring partiklar som innehåller många olika kemiska ämnen och detaljerna kring uppkomsten av molndroppar och iskristaller i atmosfären är till en stor del okända. Molnen är den största orsaken till osäkerheter i klimatprognoser. I projektet medverkar finländska, nordiska och europeiska forskare och faciliteter.

Mer än hälften av de nya finländska forskardoktorerna kommer att utföra en del av sitt arbete vid en utländsk forskningsorganisation. FD Mikko Pakkanen ska vid Vasa och Århus universitet forska kring s.k. ambit-processer, sannolikhetsmodeller som beskriver fenomen som utvecklas slumpmässigt över tid. Med hjälp av dessa processer kan man särskilt identifiera variationer i slumpfenomens storlekar. De kan användas för att t.ex. beskriva energiprisfluktuationer och utarbeta modeller av turbulens och cancertumörers tillväxt. Pakkanen ska ta fram mer kunskap om ambit-processernas matematiska egenskaper, utveckla statistiska metoder och sätta sig in i de ekonomiska egenskaperna av prismodeller som grundar sig på ambit-processer.

Akademiforskarfinansieringen hjälper erfarna forskare att ytterligare kvalificera sig

Ansökningarna om akademiforskarfinansiering höll en hög standard och forskningsrådet kunde bevilja finansiering endast till var tionde sökande. De som beviljades finansiering är i åldrarna 30–39 och en femtedel är kvinnor. Mer än hälften har jobbat utomlands efter att ha avlagt doktorsexamen och nästan en tredjedel ämnar arbeta i utlandet i över ett år under sin period som akademiforskare. Mer än hälften av de som beviljades akademiforskarfinansiering har antingen tidigare haft eller har pågående forskardoktorsfinansiering från Finlands Akademi.

De nya akademiforskarna forskar t.ex. kring följande teman:

TkD Mika Järvinen från Aalto-universitetet utvecklar effektiva simuleringsmetoder och verktyg för att skapa modeller för komplexa reaktionssystem som begränsas av massöverföring. Att skapa bättre modeller kunde vara ett sätt att systematiskt spara på energi, material och pengar. Dessa modeller kan vara till nytta för bl.a. miljöskyddet inom stålindustrin. Järvinens forskningsprojekt har anknytning till det strategiska centret inom området metallprodukter och maskinbyggnad, FIMECC Oy.

TkD Leena Ukkonen från Tammerfors tekniska universitet fick akademiforskarfinansiering för att forska kring avancerade antennstrukturer. Trådlösa identifikationssystem är till stor hjälp inom hälso- och sjukvården och de kan också användas för miljöobservation och för att främja en hållbar användning av naturtillgångar. Ukkonens projekt syftar till att utveckla bl.a. minimala antennstrukturer för användning i identifikations- och sensoriska system som kan implanteras i kroppen och integreras i olika material.

Mer information:

  • Beslutsmeddelande om forskardoktorer
  • Beslutsmeddelande om akademiforskare
  • Forskardoktorer: vetenskapsrådgivare Maaria Lehtinen, tfn 09-7748 8484, maaria.lehtinen(at)aka.fi, vetenskapsrådgivare Johanna Törnroos, tfn 09-7748 8260, johanna.tornroos(at)aka.fi, och vetenskapsrådgivare Tommi Laitinen, tfn 09-7748 8209, tommi.laitinen(at)aka.fi
  • Akademiforskare: vetenskapsrådgivare Jan Bäckman, 09-7748 8394, jan.backman(at)aka.fi

Finlands Akademi, kommunikationen
Vesa Varpula
webbinformatör
tfn 09-7748 8458
vesa.varpula(at)aka.fi

  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »