FI EN
Liisa Savunen

”Det bästa i mitt jobb är att få vara med om att främja vetenskapen”

Enhetscef

Fil.dr, docent Liisa Savunen arbetar som chef för enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning vid Finlands Akademi.

”Jag arbetar med forskningspolitik och forskningsförvaltning. Jag är resultatansvarig chef för enhetens verksamhet inklusive personalförvaltning. Dessutom bär jag ansvar för enhetens verksamhet inom forskningsrådet för kultur och samhälle. Jag arbetar således både med administrativa uppgifter och med inhemsk och internationell forskningspolitik, särskilt inom humaniora och samhällsvetenskaper. Vidare deltar jag i Akademins internationella samarbete. Olika EU-relaterade uppgifter och det nordiska samarbetet innebär många utlandsresor. Något sådant som en typisk arbetsdag existerar överhuvudtaget inte.”

”I mitt jobb krävs dels gedigen erfarenhet och ådagalagd kunskap i personalledning, dels också kunskaper i forskningspolitik. Enhetens chef måste också känna till den europeiska och nordiska forskningsfinansieringen och de olika universitetens verksamhet och profilering. Vetenskap, forskning och forskningspolitik har alltid intresserat mig och det bästa i mitt jobb är att få vara med om att främja vetenskapen.”

”Finlands Akademi är en god arbetsgivare och som arbetsplats mycket välskött. Arbetskulturen och personalpolitiken fungerar bra och de anställda får det stöd de behöver i sitt jobb. Organisations- och hierarkinivåerna är få. Det begränsar på sätt och vis möjligheterna till avancemang i karriären, men inom sitt eget jobb kan man ständigt vidga sitt kunnande.”

Senast ändrad 12.3.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »