FI EN

Enheten för kultur- och samhällsvetenskaplig forskning

Enheten vill genom sin verksamhet förbättra kvaliteten av finländsk kultur- och samhällsvetenskaplig forskning samt öka dess internationella synlighet och samhälleliga prestige. Enheten svarar för beredningen, föredragningen samt verkställandet och uppföljningen av de ärenden som hänför sig till forskningsrådet för kultur och samhälle. Därtill svarar enheten för förvaltningen av u-landsforskning. Den mångvetenskapliga u-landsforskningen omspänner alla fyra forskningsråds verksamhetsfält. Enheten svarar också för Finlands representation i European University Institute (EUI).

Senast ändrad 15.9.2017
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »