FI EN

Enheten för biovetenskap och miljöforskning


Enheten svarar för beredningen, föredragningen samt verkställandet och uppföljningen av de ärenden som hänför sig till forskningsrådet för biovetenskap och miljö. Till forskningsrådets verksamhetsfält hör såväl den finländska livsmiljön som vårt lands viktigaste naturtillgångar. Enheten strävar efter att främja en hög nivå, mångsidighet och förnyelseförmåga inom den finländska forskningen kring biovetenskap och miljö.

Senast ändrad 6.10.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING»
FRÅGA OCH TYCK TILL »