FI EN

Rådet för strategisk forskning


Rådet för strategisk forskning är ett organ vid Finlands Akademi som finansierar långsiktig forskning i programform vars ändamål är att finna lösningar på viktiga utmaningar i det finländska samhället.

Ordförande:

 • forskningsdirektör Per Mickwitz (Finlands miljöcentral)

Vice ordförande:

 • professor, akademiker Irma Thesleff (Helsingfors universitet)

Medlemmar:

 • direktör Jaakko Kiander (Ömsesidiga pensionsförsäkringsbolaget Ilmarinen)
 • professor emeritus Sixten Korkman (Aalto-universitetet)
 • akademiker Markku Kulmala (Helsingfors universitet)
 • direktör Petra Lundström (Fortum)
 • professor Juho Saari (Tammerfors universitet)
 • professor Katariina Salmela-Aro (Jyväskylä universitet)
 • direktör Leena Sarvaranta (VTT)

Rådet beslutar själv om de forskningsprojekt som beviljas finansiering och svarar för uppföljningen av projekten och utvärderingen av deras genomslagskraft. Vid valet av projekt betonas forskningens kvalitet, samhälleliga betydelse och genomslagskraft. Forskningsprogrammens huvudteman väljs av statsrådet.

Rådet har en ordförande och åtta medlemmar som alla utnämns av statsrådet. Rådet utses för tre år åt gången med möjlighet till en fortsättning på tre år.

Läs mer om den strategiska forskningsfinansieringen

Senast ändrad 10.4.2017
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »