FI EN

Spetsforskningsenheter 2012–2017


I Finlands Akademis program för spetsforskningsenheter för åren 2012–2017 ingår 15 enheter.

Enhetsbeskrivningarna finns tillgängliga på finska och engelska.

 • Aaltonen, Lauri: spetsforskningsenheten för cancergenetisk forskning, Helsingfors universitet (HU)
 • Haapala, Pertti: Samhällets historia: kontextuell analys av det finländska samhällets strukturer och identiteter 1400–2000, Tammerfors universitet (TU)
 • Ovaskainen, Otso: Metapopulationsbiologiska spetsforskningsenheten, HU
 • Julin, Rauno: spetsforskningsenheten för kärn- och acceleratorfysik, Jyväskylä universitet (JU)
 • Kivinen, Markku: spetsforskningsenheten för Rysslandsforskning – Rysslands modernisering, HU
 • Leskelä, Markku: spetsforskningsenheten för atomlagerdeponering (ALD), HU
 • Mappes, Johanna: spetsforskningsenheten för biologiska interaktioner, JU
 • Mäki, Uskali: spetsforskningsenheten för samhällsvetenskapernas filosofi, HU
 • Törmä, Päivi: spetsforskningsenheten för beräkningsmässig nanovetenskap (COMP), Aalto-universitetet (AU)
 • Oja, Erkki: spetsforskningsenheten för beräkningsmässig slutledning, AU
 • Knip, Mikael: spetsforskningsenheten för molekylär systemimmunologi och -fysiologi, Helsingfors Universitet 
 • Pekola, Jukka: spetsforskningsenheten för kvantfenomen och komponenter vid låga temperaturer, AU
 • Pihlajaniemi, Taina: spetsforskningsenheten för växelverkan mellan celler och intercellulärsubstans, Uleåborgs universitet (UU)
 • Lassas, Matti: spetsforskninsenheten för inversionsproblem, HU
 • Sorjonen Marja-Leena: spetsforskningsenheten för intersubjektivitet i interaktion, HU
Senast ändrad 25.5.2016
 • FINLANDS AKADEMI
 • Hagnäskajen 6
 • PB 131
 • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »