FI EN

Toiviainen, Petri: spetsforskningsenheten för multidisciplinär musikforskning


Spetsforskningsenheten forskade i människan som åhörare, upplevare och framförare av musik. Särskilda forskningsobjekt var perception och inlärning av musik, musikaliska emotioner samt sambandet mellan musik och rörelse.

Forskningen skulle gå på djupet med många aktuella frågor inom musikforskningen, varav en gällde hur olika processer med anslutning till hur människor upplever musiken, såsom emotioner, kommer till uttryck på neural nivå. Enheten skulle också undersöka sambandet mellan musik och kroppslighet samt utveckla datorsystem som analyserar och kategoriserar musik och musikalisk rörelse. Ett flertal av forskningsämnena hade nära samband med hur musikens påverkar välbefinnande. 

Mål

Spetsforskningsenheten hade som avsikt att få en insikt i karaktären och utvecklingen av musikalisk informationsbehandling. Forskningen var experimentell till sin natur och utnyttjade modern teknologi, såsom hjärnavbildningsteknik och rörelsedetektorer samt datormodellering. 

Forskningsresultaten har flera tillämpningsområden. Utgående från resultaten kan man till exempel utveckla nya och mer effektiva rehabiliteringsmetoder för musikterapi. De kalkylmässiga musikanalysmetoder som utvecklas kan tillämpas i musikindustrin, bland annat i olika sökmotorer som grundar sig på musikinnehåll. Enhetens forskning kan även leda till tillämpningar som bidrar till undervisningen av främmande språk och musik.

Organisation

Enheten leddes av professor Petri Toiviainen från institutionen för musik vid Jyväskylä universitet. Toiviainen har specialiserat sig i modellering av musikens kognitiva processer samt i beräkningsmässiga musikanalysmetoder.

Enheten bestod av två forskargrupper: Music Cognition Team (Jyväskylä universitet, institutionen för musik) och Brain and Music Team (Helsingfors universitet, psykologiska institutionen). Enheten hade 27 anställda.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »