FI EN

Saarma, Mart: spetsforskningsenheten för molekylär och integrativ neurovetenskap


Enheten forskade kring neurobiologiska mekanismer som baserar sig på s.k. tillväxtfaktorer, dvs. trofiska faktorer, och som gäller hjärnans utveckling, plasticitet (inlärning och minne) samt uppkomsten och behandlingen av sjukdomar.

Enhetens forskargrupper hade bred och kompletterande kompetens på molekyl- och cellnivå inom neurobiologi, neurofysiologi, neurofarmakologi och systemisk neurovetenskap. Den djupa och mångsidiga sakkunskapen, en klar målsättning och det framgångsrika samarbetet skapade ypperliga förutsättningar för forskningen och forskarutbildningen. Enhetens forskare skulle ta sig an de mest utmanade problemen inom neurovetenskapen. 

Mål

Enheten hade som mål att undersöka de komplexa interaktioner på många nivåer som förekommer mellan de jontransportproteiner som reglerar den elektriska aktiviteten hos tillväxtfaktorerna, faktorerna i intercellulärsubstansen och nervcellerna.

Nervsystemets tillväxtfaktorer har visat sig spela en avgörande roll för ett flertal sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom, schizofreni och Alzheimers sjukdom, samt för läkemedlens verkningsmekanismer. Ett centralt mål var att tillämpa den nya forskningskunskapen i förebyggandet och behandlingen av sjukdomar i hjärnan (translationell forskning).

Meningen var att enheten skulle bilda en mångvetenskaplig, internationell spetsforskningsenhet inom integrativ och translationell neurovetenskap.

Organisation

Enheten leddes av professor Mart Saarma, som var chef för Institutet för bioteknik. Enheten bestod av sju internationellt erkända grupper och backades upp av Institutet för bioteknik, Centret för neurovetenskap samt institutionen för bio- och miljövetenskaper vid Helsingfors universitet. Enheten hade 72 anställda.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »