FI EN

Räisänen, Antti: spetsforskningsenheten för smart radio och trådlös teknologi


Enhetens fokus låg dels på forskningen kring radiovetenskap och -teknik samt trådlös datakommunikation, dels på internationellt högklassig forskarutbildning. 

Viktiga forskningsområden var bland annat högfrekvens-, mikrovågs- och millimetervågsteknik, flerantennsystem, multistandardradio, planering av integrerade kretsar för datakommunikation samt signalbehandling för trådlös datakommunikation

Mål

Forskningen gällde allt från elektromagnetisk modellering av artificiella material och teorin för datakommunikation till signalbehandlingsalgoritmer, antenn- och kretsplanering, utveckling av radiomätteknik och konstruktion av prototyper för radiosystem.

Organisation

Enheten leddes av Antti Räisänen, professor i radioteknik och föreståndare för radiolaboratoriet vid Tekniska högskolan (TH). Enheten var baserad vid fakulteten för elektronik, kommunikation och automation vid TH och bestod av forskargrupper från tre institutioner: radiovetenskap och -teknik, signalbehandling och akustik samt mikro- och nanoteknik. Enhetens personal bestod av ca 90 medarbetare, av vilka ungefär 30 hade doktorsexamen och 40 arbetade på sin doktorsavhandling.

Forskningen genomfördes i nära samarbete med industrin, både inom trådlös datakommunikation och inom teknologi. Enheten vinnlade sig alltså om att utveckla det finländska samhället och upprätthålla landets konkurrenskraft.

Enheten var en av Finlands Akademis spetsforskningsenheter även åren 2002–2007.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »