FI EN

Penttilä, Merja: spetsforskningsenheten "Vit bioteknik – Grön kemi"


Enheten tog fram nya biotekniska och kemiska metoder med vilka man effektivt kan tillverka kemikalier, material och bränslen ur förnybara naturtillgångar.

”Vit bioteknik” eller industriell bioteknik kombinerat med ”grön kemi” spelar en avgörande roll då man vill utveckla tillverkningsprocesser som är miljö- och energibesparande samt i linje med den hållbara utvecklingens krav.

Bioprocesserna bör vara mycket effektiva innan de i tilltagande grad kan ersätta den petrokemiska industriella tillverkningen. En av utmaningarna är hur man kan få de produktionsorganismer som används i bioprocesser – mikrober – att utnyttja sockret i biomassa och producera önskade föreningar, så effektivt som möjligt.

Mål

Spetsforskningsenheten hade som mål att utveckla sådana mikrobceller som producerar nya och nyttiga föreningar ur sockret i växtbiomassa. Ett viktigt mål var också att utveckla noggranna mätningsmetoder och ta fram ny grundläggande kunskap om mikrobcellers funktion. Enhetens forskare skulle konstruera ny mikro- och nanoteknisk mätningsapparatur med vilken man kan mäta och styra mikrobernas produktivitet i bioreaktorer. Forskningen drog nytta av genomomfattande och systembiologiska metoder, med vilka man bättre kan förstå mikrobcellers funktion i produktionsförhållanden. 

Det slutgiltiga målet var att formulera matematiska modeller för cellfunktioner. Modellerna kommer att kunna användas för att bland annat förutsäga mikrobcellernas produktivitet samt planera och hantera optimala bioprocesser.

Organisation
 
Enheten leddes av forskningsprofessor, docent Merja Penttilä från VTT. Penttilä har särskilt forskat kring cellernas mekanismer på molekylär nivå. Genom att modifiera dessa mekanismer kan man effektivera produktionen av proteiner och metaboliter med mikrober såsom jäst och mögel. Den senaste tiden har Penttilä bland annat arbetat med utvecklingen av metoder för att framställa andra generationens bioetanol ur lignocellulosabaserad råvara.   

I enheten ingick ungefär 40 medarbetare från flera olika kompetenscentra vid VTT inom klustren ”Bioteknik”, ”Energi och skogsindustri” samt ”Mikroteknologi och sensorer”.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »