FI EN

Palva, Airi: spetsforskningsenheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet


Spetsforskningsenheten för mikrobiologisk livsmedelssäkerhet hade som mål att utreda livsmedelskedjans centrala mikrobiologiska utmaningar. Det är nödvändigt att ha en helhetsbetonad approach då man utvecklar hållbara lösningsmodeller och livsmedelssäkerheten inom mikrobiologisk riskhantering.

En av enhetens styrkor inom forskning och forskarutbildning låg i samarbetet mellan veterinärer, mikrobiologer, biokemister, molekylärbiologer och bioinformatiker. Tack vare samarbetet kunde man på samma gång inta flera olika infallsvinklar. Enheten samarbetade också med livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin, med siktet inställt på att öka företagens konkurrenskraft.

Mål

En betydande del av enhetens forskning fokuserade på människans tarmmikrober, sjukdomsalstrande bakterier som förmedlas via livsmedel, bakteriernas egenskaper samt mekanismerna för växelverkan mellan värden och mikroberna. Av de sjukdomsalstrare som förmedlas via livsmedel undersökte enheten särskilt bakterier som tål kyla, sporbildande bakterier och bakterier med en låg infektionsdos. Forskningsobjekten utgjordes av bakterier som tillhör släkterna Campylobacter och Helicobacter samt de för människan farliga livsmedelspatogenerna Clostridium, Listeria och Yersinia.

Forskningen skulle producera information om hur man kan förebygga tarminfektioner och undersöka tarmarnas tillstånd. Dessutom fick man kunskap som hjälper i att förbättra processhygien, ta fram lösningar på de hållbarhetsproblem för livsmedel som orsakas av bakterier samt minska livsmedelsindustrins förluster i och med för snabb förskämning.

Organisation

Enheten leddes av Airi Palva, professor i veterinärmedicinsk mikrobiologi vid Helsingfors universitet. Palva basade för avdelningen för mikrobiologi och epidemiologi vid institutionen för basveterinärmedicin. Hon var dessutom docent i mikrobiologi vid Helsingfors universitet och docent i molekylärbiologi vid Åbo universitet. Enheten bestod av fyra forskningsgrupper vid veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet. I grupperna ingick fem professorer, 13 doktorer, 62 doktorander, 22 laboranter och två andra akademiska medarbetare, dvs. sammanlagt 104 personer.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »