FI EN

Nurmi, Hannu: spetsforskningsenheten för offentligt beslutsfattande


Enheten forskade i de fenomen och institutioner som ansluter till den teoretiska och praktiska interaktionen inom politiken och ekonomin. I fokus för enheten stod ekonomi, politisk forskning och samhällsfilosofi, och enhetens forskare idkade således genuint mångvetenskaplig forskning.

Inom klassisk public choice-teori, eller politikens ekonomiska teori, tillämpade man mikroekonomiska begrepp på politisk forskning. Spetsforskningsenheten för offentligt beslutsfattande undersökte även begränsningarna av denna approach, dvs. hur långt man kan tolka politiken i ljuset av rationell public choice.

Mål

Enheten hade som mål att konstruera en helhetsbild av principerna bakom demokratisk förvaltning och institutionsplanering. Särskild uppmärksamhet ägnades åt de demokratiska valmetoderna, verksamheten och utvecklingen av beslutsfattande organ såsom parlament och kommittéer.  

Ett centralt forskningsobjekt var också principerna bakom fördelningen av kostnaderna och nyttan av samarbetsförfarande. Förutom nationella parlament undersöktes i synnerhet även institutioner inom Europeiska unionen – en aktuell infallsvinkel i och med utvärderingen av EU-författningen och dess ändringsförslag.

Ett av de mer traditionella forskningsobjekten var förhållandena mellan den offentliga och den privata sektorn. Forskarna skulle undersöka faktorer som påverkar den offentliga sektorns storlek och struktur, förhållandena mellan näringslivet och regeringen samt inkomstfördelningssystem i olika länder. Meningen var att reda ut bland annat hur förändringar i och med globaliseringen inverkar på regeringars verksamhet och handlingskraft.

Organisation

Enheten leddes av akademiprofessor Hannu Nurmi, professor i allmän statskunskap vid Åbo universitet. Enheten bestod av institutionerna för filosofi, ekonomi och statskunskap vid Åbo universitet, institutionen för nationalekonomi vid Åbo handelshögskola samt det socialekonomiska institutet vid universitetet i Hamburg.

Vid enheten arbetade nio forskare med minst docentkompetens, två forskare med avlagd doktorsexamen och åtta doktorander.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »