FI EN

Knuuttila, Simo: spetsforskningsenheten för filosofisk psykologi, moral och politik


Spetsforskningsenheten skulle forska i de psykologiska antaganden som ligger bakom de etiska och samhällsfilosofiska teorierna i filosofins historia från antiken till upplysningen. Forskningen drog nytta av de resultat som uppnåtts i spetsforskningsenheten för mental historia, men tyngdpunkten försköts från medvetandefilosofi till den filosofiska psykologin av etikens och politikens teorier.

Mål

Enhetens forskargrupp hade som gemensamt mål att utarbeta en omfattande handbok om historian av etikens och samhällsfilosofins psykologiska bakgrund.

Enheten hade sex forskningsteman: 1) föreställningar med avseende på det etiska och politiska värdet av människans naturliga dispositioner, känslor och sedvänjor; 2) psykologin av kunskap, vilja och urval och dess roll i etikens och politikens teorier; 3) sexualitetens psykologi; 4) klassiska tankesätt om människans naturliga samhörighet och deras sönderfall fr.o.m. medeltiden; 5) den naturliga morallagen, människorätt och uppkomsten av politisk individualism; samt 6) lyckans psykologi.

Organisation

Enheten leddes av akademiprofessor Simo Knuuttila. Knuuttila forskar särskilt i historian av antikens och medeltidens filosofi. 

Enheten indelades enligt tidsperiod i fyra forskarteam, med sammanlagt 32 forskare. I enheten ingick från Helsingfors universitet institutionerna för systematisk teologi, praktisk filosofi och historia samt forskarkollegiet och Renvall-institutet samt från Jyväskylä universitet institutionerna för historia och etnologi samt samhällsvetenskap och filosofi.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITET »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »