FI EN

Jalkanen, Sirpa: spetsforskningsenheten för människans försvarsmekanismer


Enheten hade som mål att forska i funktionen av virus, bakterier och cancerceller samt i människans försvarsmekanismer.

Normalt kämpar kroppens försvarsmekanismer ständigt mot virus och bakterier som tränger in genom huden och slemhinnorna. Bakterierna och virusen har emellertid utvecklat sina egna mekanismer med vilka de kan lura vårt immunförsvar och tränga in i kroppen. Cancerceller kan i sin tur ta i bruk transportmolekyler typiska för vita blodkroppar, med vilka de kan sprida sig i kroppen och bilda elakartade metastaser. Idag vet man mycket lite om dessa mekanismer. 

I spetsforskningsenheten medverkade toppexperter inom grundforskningen samt ett av Finlands internationellt sett mest synliga och framgångsrika kliniska delområden, cancersjukdomar.

Mål

Spetsforskningsenhetens mål var att klarlägga virus, bakteriers och cancercellers spridningsmekanismer samt hur ett normalt fungerade immunförsvar kan motverka dem. I forskningen utnyttjades de mest moderna cell- och molekylärbiologiska metoderna, avbildningsmetoder samt väl kontrollerade patientuppgifter.  

Organisation

Enheten leddes av professor i immunologi Sirpa Jalkanen, som verkade vid Åbo universitet och Folkhälsoinstitutet. I enheten arbetade därtill en professor, en laboratoriechef, 13 forskare med doktorsexamen och 17 doktorander.

Enheten hade samarbetspartner bland forskare från världens bästa universitet, såsom Harvard, Stanford och Cambridge. Man samarbetade också med läkemedelsindustrin. 

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »