FI EN

Jacobs, Howard: spetsforskningsenheten för mitokondriesjukdomar och åldrande


Enheten forskade i mitokondriella sjukdomar – en komplex och överraskande vanlig grupp av sjukdomar som innebär funktionstörningar i mitokondrierna. Det finns idag inga botemedel mot dessa sjukdomar.

Oftast förekommer mitokondriesjukdomar i de organ och vävnader som är mest beroende av energitillförseln, dvs. hjärtat, hjärnan, musklerna och sädescellerna. 

Mål

Enheten undersökte gener, proteiner och mekanismer som har att göra med replikationen och reparationen av mitokondrie-DNA samt DNA-delningen till dotterceller. Dessutom skulle man forska i störningar i dessa mekanismer och deras koppling till sjukdomarna. Det primära målet var att ta fram mer kunskap om mitokondriella sjukdomarnas mekanismer på cellnivå samt att utveckla metoder att avhjälpa sjukdomarna.

För enhetens forskargrupper hade man definierat egna, mer specifika mål: 1) att utveckla, undersöka och utnyttja mitokondriesjukdomsmodeller i fruktflugan Drosophila samt att forska i mitokondriernas roll i åldrande; 2) att undersöka mekanismerna av neurodegenerativa mitokondriesjukdomar och utveckla behandlingen med olika sjukdomsmodeller; 3) att med hjälp av biokemi och cellavbildning studera mitokondriernas DNA-underhåll och sjukdomsmutationers inverkan på underhållet; samt 4) att forska i mitokondriernas dynamik inom celler och med genetiska metoder upptäcka mekanismer som reglerar olika mitokondrie-DNA-molekylers delning till dotterceller och som kan ha en central roll i åldrandeprocesser.

Organisation

Spetsforskningsenheten leddes av akademiprofessor Howard Jacobs från institutionen för medicinsk teknologi vid Tammerfors universitet. Enheten bestod av fyra forskargrupper från Helsingfors och Tammerfors universitet.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
INTEGRITETSPOLICY »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »