FI EN

Halme, Aarne: spetsforskningsenheten för intelligenta maskiner


Vid enheten studerades metoder och teknologi som behövs vid utvecklandet av rörliga intelligenta maskiner. Maskinerna kan vara moderna existerande arbetsmaskiner eller robotar som kommer att användas för olika uppgifter i framtiden. Ett gemensamt drag för sådana robotar är en liknande grundstruktur som bygger på delsystem och som är oberoende av tillämpningen i fråga. I denna grundstruktur kombineras mekaniska funktioner med den ”intelligens” som skapas av elektronik och IT-teknik.

Mål

Forskningsenheten hade som mål att skapa och testa sådana nya metoder och teknologiska lösningar som kan användas för att öka effektiviteten i olika delsystem, förbättra deras förmåga att anpassa sig efter olika förhållanden och höja den allmänna graden av autonomi.

De forskningsproblem som skulle undersökas sträckte sig från ny komponentteknologi till centrala frågor inom utveckling på systemnivå. Forskningen var tillämpad grundforskning till sin karaktär, med nära koppling till praktiken. Den kunskap och de innovationer som togs fram skulle således lätt kunna utnyttjas vid olika företag inom branschen.

Organisation
   
Spetsforskningsenheten leddess av professor Aarne Halme från Tekniska högskolan. Enheten var ett samprojekt mellan laboratoriet för automationsteknik vid Tekniska högskolan och institutionen för hydraulik och automation vid Tammerfors tekniska universitet. Enhetens personal bestod av två professorer, elva längre hunna forskare och 30 doktorander eller forskardoktorer.

Senast ändrad 18.8.2015
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »