FI EN

Toppforskningsinitiativet (TFI)


Toppforskningsinitiativet (TFI)
 är en nordisk storsatsning på klimat, miljö och energi.

Initiativet lanserades i ett beslut av Nordiska ministerrådet år 2008 om ”främjande av nordisk toppforskning, i nära samarbete med näringsliv, med beaktande av möjligheter att stärka nätverkssamarbete mellan nordiska toppforskningsenheter och bland aktörer på innovationsområdet”.

TFI har en budget på 400 miljoner danska kronor som fördelas på fem år. De första utlysningarna öppnades år 2009.

TFI inbegriper sex delprogram som vart och ett kan starta tematiska utlysningar. Finansieringen kan beviljas inom ramen för bl.a. spetsforskningsenheter och toppforskningsnätverk. Initiativet lanserades med följande sex delprogram:

  1. effektstudier och anpassning till klimatförändringar
  2. klimatförändringens växelverkan med kryosfären
  3. nanoteknik och energieffektivisering
  4. integrering av storskalig vindkraft
  5. hållbar bioenergi
  6. koldioxidavskiljning och -lagring.

I TFI:s styrelse sitter 15 representanter från nordiska organisationer, inklusive Finlands Akademi, Business Finland och Fortum. Samtliga program har skilda programkommittéer med två medlemmar från varje nordiskt land. Två representanter från Akademin sitter i programkommittéerna. TFI:s sekretariat består av tre organisationer som lyder under Nordiska ministerrådet: NordForsk, Nordic Innovation och Nordisk Energiforskning.

Mer information

Leila Häkkinen
ledande vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 033

Harri Hautala
vetenskapsrådgivare
tfn 0295 335 019

fornamn.efternamn(at)aka.fi

Senast ändrad 24.8.2018
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »