FI EN

NOS-M


Finlands Akademis forskningsråd för hälsa deltar i arbetet inom Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning, NOS-M. Samarbetsnämnden främjar nordisk samverkan mellan forskningsråd, diskuterar forskningspolitik samt informerar om aktuella nationella och internationella forskningspolitiska åtgärder och initiativ. På sammanträdena rapporterar deltagarna om forskningsfinansiering, forskningsprogram samt om aktuella frågor inom hälsoforskning. NOS-M är också ett viktigt diskussionsforum som bereder ställningstaganden till aktuella internationella forskningspolitiska initiativ.

I nämnden sitter två forskningsrådsrepresentanter och två administrativa representanter från varje nordiskt land. De finländska medlemmarna i NOS-M är medlemmar för Akademis forskningsrådet för hälsa Pauli Puolakkainen och Jorma Toppari samt direktör Jarmo Wahlfors och vetenskapsrådgivare Sara Illman från Akademin. NordForsk är med i NOS-M i egenskap av observatör.

NordForsk tar hand om sekretariatets praktiska arbete. Ordförandeskapet cirkulerar mellan de nordiska länderna i treårsperioder. NOS-Ms årsbudget går på ca 73 000 euro. NOS-M sammanträder i regel två gånger om året.

Senast ändrad 11.3.2016
  • FINLANDS AKADEMI
  • Hagnäskajen 6
  • PB 131
  • 00531 Helsingfors
Följ oss:
FacebookSlideshareTwitterYoutube
VÄXEL 0295 335 000
REGISTRATORS-
KONTOR
0295 335 049
FAX 0295 335 299
   
E-POST fornamn.efternamn@aka.fi
ÖPPETTIDER mån–fre 8.00–16.15
   
SÖK MEDARBETARE »
DATASKYDD »
KONTAKTINFORMATION & FAKTURERING »
FRÅGA OCH TYCK TILL »